Trondenes Historiske Senter

Senteret ligger vakkert plassert på Trondenes, ca 3 kilometer nordvest for Harstad sentrum. Omgivelsene på halvøya bærer preg av vikingtiden, middelalderen og 2. verdenskrig, som alle inngår i hovedutstillingen "Med plog, kors og sverd gjennom 1000 år". Under senteret hører også Trondenes Middelaldergård, rekonstruert med hus, åkre, veier, gjerder og alt som hørte til en vanlig nordnorsk gård i tiden rundt år 1200. Kafé. Kombiner museumsbesøket med gåtur på Trondeneshalvøya, fin dagsutflukt!

Se kommende arrangementer for Trondenes Historiske Senter og andre anlegg under Sør-Troms Museum (STMU).

Hovedutstillingen i museet sprer seg over to etasjer. I museets første etasje er det fokus på vikingtid og middelalder, mens annen etasje forteller den vonde historien om 2. verdenskrig i Harstad-regionen, en sovjetisk krigsfangeleir og om Finnmarksbyen, en gjenreisningsleir fra etterkigstiden. Utstillingen bruker moderne virkemidler som multimediashow, spesial-komponert lyd, lys og lukt i formidlingen.

Trondenes Middelaldergård ligger ved siden av utstillingene og visualiserer den historiske utstillingen inne på museet. Gårdsanlegget fra ca år 1200 er rekonstruert ut fra arkeologiske utgravninger og skriftlige kilder. Det består av inngjerding, årestue, hønsehus, fiskehjell, smie, Kong Øysteins kirke og åkre.

Et besøk på Trondenes Historiske Senter bør kombineres med en vandring i kulturlandskapet rundt. Følg den merkede kulturstien og se spor fra bronsealderen og fram til moderne tid. Det er flere spor etter 2. verdenskrig som er vært å besøke: Adolfkanonen på Trondenes fort og Krigsfangeleiren. De er i varierende grad skiltet med informasjonstavler.

Få meter fra det historiske senteret ligger Trondenes kirke fra ca 1250. Den er verdens nordligste steinkirke fra middelalderen. Interiøret er særpreget og vakkert. Foruten tre alterskap er det kalkmalerier og en alterbrunn fra 1300-tallet. Kirken ligger naturskjønt til og besøket kan inngå i en tur rundt på Trondenes.

Finnmarksbyen på Trondenes var en av fem leirer i Harstad med nordmenn som hadde flyktet fra nedbrente tettsteder i Finnmark. I "byen" bodde det ca 1000 mennesker som ventet på å komme hjem frem til 1950, noen helt til 1951. Det er ingen spor av byen i dag, den lå langs sjøen på forsiden av kirken. Men historien består.

En vandring rundt i kulturlandskapet på Trondeneshalvøya er en fin anledning til å snakke med barn om krig, grusomheter og hvordan vi mennesker kan behandle hverandre hvis vi ikke tenker oss om. I vakre omgivelser som mildner inntrykkene.

Arrangementer hos Trondenes Historiske Senter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.