Trondenes Historiske Senter

Senteret ligger vakkert plassert på Trondeneshalvøya, i omgivelser som bærer preg av vikingtiden, middelalderen og 2. verdenskrig. Hovedutstillingen, "Med kors og sverd gjennom 1000 år", bruker moderne virkemidler som multimediashow, spesial-komponert lyd, lys og lukt i formidlingen. Trondenes Middelaldergård med hus, åkre, veier, gjerder og alt som hørte til en vanlig nordnorsk gård i tiden rundt år 1200, hører til senteret. Kafé.

Andre utstillinger er "Vikingtid og middelalder", med fokus på byggeteknikker, tro og historiske hendelser på Trondenes, og utstillingen "Fra Hans Egede til Harstad i dag", som forteller lokal historie. Den inkluderer Trondenes vonde historie under andre verdenskrig, med blant annet en sovjetisk krigsfangeleir. Trondenes Middelaldergård er bygget i tilknytning til den historiske utstillingen inne på museet. Det rekonstruerte gårdsanlegget fra ca 1200 basert på Trondenes historie slik den er kjent gjennom arkeologiske utgravninger og skriftlige kilder. Gårdsanlegget består av inngjerding, årestue, hønsehus, fiskehjell og åkre. Flere hus vil komme til, blant annet smia og Kong Øysteins kirke.

Temaene i utstillingene i Trondenes Historiske Senter er et godt utgangspunkt for et besøk i den nærliggende Trondenes Kirke, og Adolfkanonen. Kirken er fra ca 1250 og er verdens nordligste steinkirke fra middelalderen. Interiøret er særpreget og vakkert. Foruten tre alterskap er det kalkmalerier og en alterbrunn fra 1300-tallet. Kirken ligger naturskjønt til og besøket kan inngå i en tur rundt på Trondenes.

Adolfkanonen er an av fire enorme kanoner som stod på Trondenes under 2. verdenskrig. I bunkeren under selve kanonen er det en utstilling som viser historien om kanonen. Det er også en utstilling med kystartillerieffekter, blant annet utstyr og instrumenter, som ble brukt under 2. verdenskrig og som det norske kystartilleriet fortsatte å bruke etter krigen. På Steigen syd for Vestfjorden stod det tre tilsvarende kanoner (kun fundamentene tilbake) og ved Calais i Frankrike ytterligere tre, til sammen utgjorde de den 5000 kilometer lange Atlanterhavsvollen som kunne beskyte fremmede skip langt ute på havet. Det skulle et dusin mann til for å betjene hver kanon. Adolfkanonen på Trondenes er den eneste restaurerte kanonen av denne typen som finnes.

Årlig arrangeres familiefestivalen "Historiske Trondenes" i august / september på Trondenes.

Arrangementer hos Trondenes Historiske Senter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.