Festspillene i Nord-Norge

Festspillene i Nord-Norge har fokus på kunst fra nord, og har ambisjoner om å bli verdens viktigste kunstfestival for hele det sirkumpolare nord. Barnas Festspill har vært en del av Festspillene siden 1967, og byr på teater, dans og musikk, i tillegg til mange verksteder for kreativ utfoldelse og læring

Klikk på hjemmesiden til Barnas Festspill og se fullstendig program. Verkstedene er for barn fra 6, 10 eller 12 år. Arrangementer og verksteder strekker seg over hele festivalperioden. NUK (Nordnorsk Ungdomskulturfestival) er en annen viktig del av festspillene. Det er en egen festival i festivalen for ungdom 14-20 år, og unge og voksne med funksjonsnedsettelser 14-40 år

Arrangementer hos Festspillene i Nord-Norge

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.