Steigen bygdetun

Bygdetunet er bygd opp rundt den gamle doktorgården Breidablikk fra 1877. Guidet besøk på doktorens kontor og doktorfamiliens hus, og i husene på bygdetunet: en husmannsstue, en smie og en gammel butikk. Etter avtale er det også mulig å besøke den gamle skolen i Laskestad, ved prestegården på motsatt side av Engeløyveien

Takket være en hageglad prest og en professor ved den botaniske hagen i Oslo, den gangen Christiania, var det på 1870 tallet 600 arter av stauder, nyttevekster, busker og trær i prestegården. Mange av staudene og vekstene på flere av Steigens gårder er avleggere fra prestegården.

Allerede i 1920 årene var hagen i forfall, trærne hadde vokst seg store og skygget for staudene og de mindre veksteneI år 2000 ble ideen født om å revitalisere den frodige prestegårdshaven, ikke på prestegården, dertil var arbeidet for stort, men på Steigen Bygdetun med sine store og åpne arealer. I de følgende år ble det samlet inn stauder i hele kommunen, som alle stammet fra prestegården. Sammen med andre vekster er det blitt en vakker museumshage på bygdetunet. Samtidig ble prestegården trimmet for store trær og busker, og er igjen blitt en åpen og innbydende park. En spasertur fra Prestegårdshaven og ned til bygdetunet er derfor en sanselig opplevelse. Foruten trær, busker og frodige vekster passerer man også gravhauger fra Vikingtiden

Arrangementer hos Steigen bygdetun

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.