Batteri Dietl

Fortet var et av tre Atlanterhavsfort under 2. verdenskrig, alle med en ekstrem ildkraft. Tre av verdens største landfaste kanoner var montert på fortet. Kanonene er borte, men en av kanonbunkerne er gjort om til et spennende museum med restaurerte ammunisjons- og maskinrom. Sporene etter de to andre kanonene er også tydelige. Det finnes mange ruiner, bunkere og fjellhaller i festningsområdet som kan utforskes på egen hånd - og på eget ansvar! Husk lommelykt!

Formålet med fortet var å beskytte innseilingen til Vestfjorden mot allierte styrker, og dermed sikre den viktige skipstrafikken med svensk jernmalm fra Narvik til Tyskland. Det var imponerende dimensjoner på skytset: granatene var 40,6 cm i diameter, og rekkevidden var 56 kilometer. Bunkeren som museet er installert er tilnærmet uendret siden krigens dager, med originale installasjoner og innskrifter på veggen. Bunkeren er et imponerende byggverk med sine opp til 3,5 meter tykke vegger. Utstillingen forteller om dagliglivet til soldatene, krigsfanger, tvangsarbeiderne og ikke minst lokalbefolkningen på Engeløya under krigsårene.

Festningen ligger i et vakkert naturområde ut mot Vestfjorden. På klare dager ser man Lofoten strekke seg utover mot vest.

Arrangementer hos Batteri Dietl

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.