Skarsåsen Festningsanlegg

Anlegget er et tysk kystfort fra 2. verdenskrig, med fire kanonstillinger, løpegraver og underjordiske tunneler. Det kan være rasfare i tunnelene, og man går på eget ansvar. Skarsåsen er et attraktivt friluftsområde og utsiktspunkt, med flott utsikt ut over havet. Det er lett adkomst til området og lett terreng å gå i.

Det er fortsatt mange spor etter anlegget, som ble bemannet av ca 120 soldater. En kanon er fortsatt montert, foruten en stor lyskaster, som ble flyttet til anlegget etter krigen. Tunnelene går mellom kanonstillingene og 11 brakker og nærforsvarsstillinger. Flere steder er det informasjonsskilt som omhandler krigshistorien.

Arrangementer hos Skarsåsen Festningsanlegg

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.