Skarsåsen Festningsanlegg

Skarsåsen Festningsanlegg er et tysk kystfort fra 2. verdenskrig, med kanonstillinger, løpegraver og tunneler. Det er et attraktivt friluftsområde, og lett terreng å gå i

 Festningsanlegg i Brønnøy

Brønnøy kommune / Nordland O-krets

 Festningsanlegg i Brønnøy

Brønnøy kommune / Nordland O-krets

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Anlegget er et tysk kystfort fra 2. verdenskrig, med fire kanonstillinger, løpegraver og underjordiske tunneler. Det kan være rasfare i tunnelene, og man går på eget ansvar. Skarsåsen er et attraktivt friluftsområde og utsiktspunkt, med flott utsikt ut over havet. Det er lett adkomst til området og lett terreng å gå i.

Det er fortsatt mange spor etter anlegget, som ble bemannet av ca 120 soldater. En kanon er fortsatt montert, foruten en stor lyskaster, som ble flyttet til anlegget etter krigen. Tunnelene går mellom kanonstillingene og 11 brakker og nærforsvarsstillinger. Flere steder er det informasjonsskilt som omhandler krigshistorien.

Gratis

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Åpent hele døgnet, hele året

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Skarsåsen Festningsanlegg

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.