Sellevåg treskofabrikk

Sellevåg treskofabrikk er et industriminne av de sjeldne, alt utstyr er intakt: demning, rørgate, maskiner og remmer. Fabrikken har stått urørt siden produksjonen stoppet i 1974, men historien går tilbake til starten av århundret.

 Sjø med gul fabrikksbygning i tre og noen mindre bygninger i bakgrunnen

Sellevåg Treskofabrikk

 Sjø med gul fabrikksbygning i tre og noen mindre bygninger i bakgrunnen

Sellevåg Treskofabrikk

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Opplev et industriminne av de sjeldne, en treskofabrikk med alt utstyr intakt: demning, rørgate, maskiner og remmer. Fabrikken har stått urørt siden produksjonen stoppet i 1974, men historien går tilbake til starten av århundret. Alle maskinene ble drevet med vannkraft.

Furutømmeret som skulle brukes i produksjonen ble først lagret i sjøen ovenfor fabrikken, før det ble tatt inn og kappet til emner, som treskoene kunne freses ut av. Deretter ble emnet bearbeidet i flere forskjellige maskiner, som steg for steg skar til, og uthulte, emnet, før den ferdige treskoen kunne finpusses inn- som utvendig. På det meste produserte fabrikken ca 60 000 tresko om året. Antall ansatte var 5-7.

Treskofabrikken er et sjeldent intakt stykke industrihistorie, og fra 2012 har den vært på Riksantikvarens liste over fredede teknisk-industrielle kulturminner.

Ingen info, ta kontakt med fabrikken

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Omvisning arrangeres etter avtale for enkeltpersoner, familier, lag og bedrifter

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Sellevåg treskofabrikk

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.