Sellevåg treskofabrikk

Opplev et industriminne av de sjeldne, en treskofabrikk med alt utstyr intakt: demning, rørgate, maskiner og remmer. Fabrikken har stått urørt siden produksjonen stoppet i 1974, men historien går tilbake til starten av århundret. Alle maskinene ble drevet med vannkraft.

Furutømmeret som skulle brukes i produksjonen ble først lagret i sjøen ovenfor fabrikken, før det ble tatt inn og kappet til emner, som treskoene kunne freses ut av. Deretter ble emnet bearbeidet i flere forskjellige maskiner, som steg for steg skar til, og uthulte, emnet, før den ferdige treskoen kunne finpusses inn- som utvendig. På det meste produserte fabrikken ca 60 000 tresko om året. Antall ansatte var 5-7.

Treskofabrikken er et sjeldent intakt stykke industrihistorie, og fra 2012 har den vært på Riksantikvarens liste over fredede teknisk-industrielle kulturminner.

Arrangementer hos Sellevåg treskofabrikk

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.