Pomormuseet i Vardø

I mer enn 200 år kom russiske pomorer seilende til kysten av Finnmark. De hadde med mel og trevirke som de byttet mot fersk fisk I Norge, en handel som var til nytte for nordmenn og russere. De fredede sjøhusene med museet, "Brodtkorbsjåene", er det eneste bryggemiljøet i Finnmark som dokumenterer pomorenes virksomhet. Utstillingene har mange fasinerende gjenstander, bilder, og "personer" og gir innblikk i en handel som også skapte mange personlige bånd mellom nordmenn og russere.

Sjøhusene er bygget i perioden 1840-1900 av solid russetømmer, og brede bord av sibirsk lerketre. De var arbeidsplass for russiske pomorer hver sommer frem til 1917. Russiske inskripsjoner, skåret inn eller streket i tjære, er ennå synlige. Pomorutstillingen i sjøhuset "Storsjåen" er todelt. Den ene delen tar for seg pomorene, hvem de var og hvordan de levde i hverdagen. Den andre delen tar for seg kontakten mellom Russland og Nord-Norge fra slutten av 1600-tallet og frem til i dag.

Arrangementer hos Pomormuseet i Vardø

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.