Pomormuseet i Vardø

Pomormuseet i Vardø forteller historien om pomorhandelen mellom Norge og Russland, som foregikk i mer enn 200 år. Museet dokumenterer historien med med gjenstander, bilder og gode historier. De fredede sjøhusene, "Brodtkorbsjåene", er det eneste bryggemiljøet i Finnmark som dokumenterer pomorenes virksomhet.

 Pomormuseet sett utenfra med velkomsskilt på gressplenen foran bygningen

BarnasNorge.no

 Utsnitt av utstillingen, en figur i full størrelse forkledd som fisker som holder en sto laks opp og viser den til handelsmannen i bakgrunnen

BarnasNorge.no

Utsnitt av utstillingen, dokumenter og gjenstander plassert mot en tømmervegg og et glassmonter

BarnasNorge.no

 Pomormuseet sett utenfra med velkomsskilt på gressplenen foran bygningen

BarnasNorge.no

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

I mer enn 200 år kom russiske pomorer seilende til kysten av Finnmark. De hadde med mel og trevirke som de byttet mot fersk fisk I Norge, en handel som var til nytte for nordmenn og russere. De fredede sjøhusene med museet, "Brodtkorbsjåene", er det eneste bryggemiljøet i Finnmark som dokumenterer pomorenes virksomhet. Utstillingene har mange fasinerende gjenstander, bilder, og "personer" og gir innblikk i en handel som også skapte mange personlige bånd mellom nordmenn og russere.

Sjøhusene er bygget i perioden 1840-1900 av solid russetømmer, og brede bord av sibirsk lerketre. De var arbeidsplass for russiske pomorer hver sommer frem til 1917. Russiske inskripsjoner, skåret inn eller streket i tjære, er ennå synlige. Pomorutstillingen i sjøhuset "Storsjåen" er todelt. Den ene delen tar for seg pomorene, hvem de var og hvordan de levde i hverdagen. Den andre delen tar for seg kontakten mellom Russland og Nord-Norge fra slutten av 1600-tallet og frem til vårt århundrede.

Barn under 16 år gratis
Voksen (fra 16 år) kr 100

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

2023:
29/4 - 11/6:
Lørdag og søndag: 12.00-17:00

13/6 - 13/8:
Tirsdag til søndag: 12.00-17.00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Pomormuseet i Vardø

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.