Norsk Fjellsenter og nasjonalparksenter

Senteret er det eneste i landet som har samspillet mellom fjellet og mennesket som hovedtema. Hovedutstillingen "Bergtatt" viser gjennom bilder, lyd, lys og gjenstander hvordan mennesker har brukt fjellet på forskjellige måter, fra istiden og frem til våre dager. Utstillingen "Klimarommet" er en interaktiv utstilling om geologi, vær og klima, og hvordan vann former landskapet. i 2. etasje på senteret står 62 utstoppede fugler, en utstoppet rein, elg, gaupe, hare, bever og jerv.. Bokhandel og museumsbutikk.

10/6 2023 åpner en helt ny utstilling med 100 brearkeologiske gjenstander, blant den eldste pilen som er funnet i Norge. I det nye rommet blir stemningen, lyset og "isen" til å ta og føle på!

Norsk Fjellsenter er autorisert nasjonalparksenter for Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen. Man kan også få tips til turer i og utenfor nasjonalparkene. 

Guidede turer inn i den nærliggende istunnelen i Klimapark 2469 alle dager 17/6 - 20/8, og i helgene 26 - 27/8.

Arrangementer hos Norsk Fjellsenter og nasjonalparksenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.