Norsk Fjellsenter og nasjonalparksenter

Museet er det eneste i landet som har samspillet mellom fjellet og mennesket som hovedtema. Utstillingen "Bli bergtatt" viser gjennom bilder, lyd, lys og gjenstander hvordan mennesker har brukt fjellet på forskjellige måter, fra istiden og frem til våre dager. Utstillingen "Fjellviten og verrom" er en interaktiv utstilling om geologi, vær og klima, og hvordan vann former landskapet. Bokhandel og museumsbutikk.

Nasjonalparksenteret har naturgeografiske utstillinger som er knyttet til nasjonalparkene som senteret representerer. Norsk Fjellsenter er autorisert nasjonalparksenter for Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen. Man kan også få tips til turer i og utenfor nasjonalparkene. 

Guidede turer inn i den nærliggende istunnelen i Klimapark 2469 alle dager 20/6 - 28/8, og i helgene 30/8 - 13/9, kl 10.30 og 14.00. 17/7 - 8/8 er det også turer kl 12.00.

Arrangementer hos Norsk Fjellsenter og nasjonalparksenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.