Kongsvinger Festning

Festningen er et flott anlegg med høye murer som omkranser festningsområdet. 15 forskjellige QR-kodeskilt er plassert rundt på festningen. Bruk mobiltelefonen til å skanne koden og få et levende innblikk i fortiden på festningen i lyd, tekst og film/bilder der dere står. Det er anlagt en tursti i et stort område rundt festningen som har et rikt biologisk mangfold. Flere skilt og informasjonstavler langs stien som viser til historiske steder knyttet til festningen. Det er anlagt tre rasteplasser med benker langs turstien.

Museums-festningen ligger i det gamle provianthuset fra 1682. Utstillingene over tre etasjer formidler krigs- og grensehistorie: forsvarets historie, krigstiden 1940-1945 i området, grenselos- og kurertrafikken over grensen til Sverige, og dramatikken rundt festningen ved unionsoppløsningen i 1905. Den største utstillingen viser Forsvarets historie fra vikingtiden og fram til i dag. Krigstiden 1940-1945 er lokalt betont, basert på motstandsenheten i området, MILORG D-12. Et annet avsnitt fokuserer på etterkrigstiden, med blant annet etableringen av Heimevernet. Utstillingen i 2. etasje viser hvordan grenselos- og kurertrafikken over grensen mot Sverige under 2. verdenskrig påvirket lokalsamfunnet. I 3. etasje er det et billedgalleri som viser livet i, og dramatikken rundt, Kongsvinger festning i forbindelse med unionsoppløsningen 1905.

En liten utstilling viser noen av raritetene som den driftige vaktmester og altmuligmann på festningen frem til 1946 laget, det spenner fra arbeid i tre til elfenben og stein.

Murverket og bygningene på festningen slik de framstår i dag er bygget i perioden 1682 - 1780. Festningen ble påbegynt i 1682 og hadde sin storhetstid 1808-1814. Ved siden av museene er det hotelldrift på anlegget. Festningen og nærmeste omgivelser er et fint utfluktsmål for hele familien. Tavler med oversiktskart over turstien rundt festningen er satt opp på parkeringsplassene oppe ved Ytre Krutthus / Ytre Vakt, og nede ved Kornmagasinet.

Arrangementer hos Kongsvinger Festning

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.