Koboltgruvene - Blaafarveværket

Koboltgruvene strekker seg over et område på tre kilometer. Gruvene dannet grunnlaget for Blaafarveværket, 8 km lenger syd. Det er tre forskjellige guidede gruveturer, en spesielt lagt opp for familier. Aktiviteter for barn er Barnas Hus og Barnas Verksted. Andre tilbud er industrihistoriske utstillinger, Kittelsenmuseet, kro og kulturstier.

Omvisninger i Koboltgruvene:
Barnas gruvetur er spesielt tilpasset barn 4-10 år. Hør historien om verdens vakreste blåfarge - mystikk og eventyr på én gang. Varighet ca 1 time. Etterpå kan barna delta på gruvequiz og besøke Barnas Verksted og Barnas Hus.

Historisk gruvetur går lenger inn i fjellet. Høydepunkter på turen er en 32 meter lang hengebro midt i malmåren, og et glassgulv 20 meter over bunnen til den gamle gruvegangen. Begge broene kan omgås, om ønskelig. Anbefalt minstealder 10 år, varighet ca 1,5 timer.

Gruvesafari går ca 1 km inn i fjellet, og som på den historiske turen kan man velge å går over så vel hengebroen som glassgulvet. Deretter begynner ned- og oppstigninger i gruvene, en høydeforskjell på ca 100 meter. Minstealder 10 år, varighet ca 3 timer.

Gruvemuseene ligger på tunet Gruvetråkka. Tre bygninger, rekonstruert på originale grunnmurer, viser arbeidsmetoder og arbeidsredskaper fra gruvedriften, og annen dokumentasjon. Møt også noen av personene som var sentrale i Koboltgruvenes historie.

Kittelsenmuseet har en av landets største samlinger originalverker av Theodor Kittelsen, eventyrkunstneren. Eget "meditasjonsrom" med utsikt over Modum, Tyrifjorden og Ringerike.

Kulturstiene Nordgruvene Rundt og Sydgruvene Rundt fører gjennom de enorme dagbruddene, forbi store hauger med stein, utsiktspunkter og panoramautsikt mot Tyrifjorden og Vikersundbakken. Det er flere merkede stier i området.  

Malmen ble knust og utvunnet på Blaafarveværket, med kraft fra Haugfossen. Fossen var årsaken til at "værket" ble liggende 8 km fra gruvene. Blaafarveværket består i dag av museer, utstillinger, gamle bygninger, flere aktiviteter for barna, og store grøntområder. Den 8 km lange Malmveien forbinder "værket" med gruvene. Veien følger den samme traseen i dag som da den ble bygget i 1836.

Det anbefales r å sette av én dag på hvert av stedene Blaafarveværket ("Værket") og Koboltgruvene.

Arrangementer hos Koboltgruvene - Blaafarveværket

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.