Kautokeino bygdetun

Kautokeino bygdetun består av et friluftsmuseum med et rekonstruert miljø fra området som det kunne ha sett ut rundt 1900-tallet, og et museumsbygg med mange gjenstander fra den samiske kulturen. Kautokeino-opprøret har en sentral plass i Kautokeinos lokalhistorie og er beskrevet i utstillingen. Museet sitter dessuten på en stor billedsamling og private arkiver.

 Samisk bygdetun

Kautokeino bygdetun

 Samisk bygdetun

Kautokeino bygdetun

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Friluftsmuseet er et rekonstruert miljø fra området som det kunne ha sett ut rundt 1900-tallet, med flere fredede bygninger og modellbygg av torvgammer og konstruksjoner fra reindrift og utmarksboplasser. Få et innblikk i en spennende og gammel kultur som er fjern og ukjent for mange av oss! I et eget museumsbygg er det utstillinger med mange gjenstander fra den samiske kulturen. Et av klenodiene er "Kirke-hytten" fra 1650, Finnmarks eldste stående bygning. Den ble bygd av tømmer som vokste lokalt. Andre utstilte gjenstander er jakt-, fiske- og fangstredskaper for ferskvannsfiske, pulker og seletøy for rein, en skinnbåt mm.

Det er også en spennende kildeskriftutstilling, og modeller laget av Lars Jacobsen Hætta. Hans arbeider finnes også på Norsk Folkemuseum, Historisk Museum i Bergen, Danmarks Nationalmuseum og et museum i Oxford. Kildeskriftene forteller om omverdenens syn på samene og den samiske kulturen gjennom flere hundre år. Kautokeino-opprøret har en sentral plass i Kautokeinos lokalhistorie og er beskrevet i utstillingen. Museet sitter dessuten på en stor billedsamling og private arkiver.

Bygdetunet ligger ved elvebredden i sentrum av Kautokeino. Området museet ligger på var dyrket mark fra begynnelsen av 1700-tallet, og skoletomt i årene 1883-1959.

Barn under 15 år gratis, voksen kr 150 (inkudert guidehefte), familie kr 250

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Tirsdag til fredag kl 09.00-15.00

19/6 - 1/9: mandag til fredag kl 09.00-16.00, lørdag og søndag kl 12.00-17.00

Stengt Palmesøndag, 1/5 og 17/5, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 24 - 26/12 og 31/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Kautokeino bygdetun

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.