Kautokeino bygdetun

Bygdetunet består av flere samiske bygningskonstruksjoner og et museumsbygg med lokale gjenstander og faste utstillinger fra den samiske kulturen. Friluftsmuseet er et rekonstruert miljø fra området som det kunne ha sett ut rundt 1900-tallet, med flere fredede bygninger og modellbygg av torvgammer og konstruksjoner fra reindrift og utmarksboplasser. En av de faste utstillingene omhandler kildeskrift, noe som gir spennende historiske opplysninger på nært hold. Museumsbutikk.

Et av klenodiene i museet er "Kirke-hytten" fra 1650, Finnmarks eldste stående bygning. Den ble bygd av tømmer som vokste lokalt. Andre utstilte gjenstander er jakt-, fiske- og fangstredskaper for ferskvannsfiske, pulker og seletøy for rein, en skinnbåt mm. Museet sitter på en stor billedsamling og private arkiver Bygdetunet og museet ligger sentralt i Kautokeino, på et areal som var dyrket mark fra 1700-tallet, og skoletomt fra 1883-1959.

Arrangementer hos Kautokeino bygdetun

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.