Hemnes bygdetun

Hemnes Bygdetun på Bjerka er et gårdstun med historie fra 1500-tallet, og bygninger fra 1750 og senere. På Hemnesberget ligger Ranheimbrygga, kirkebua, Christiankiosken og Per Smedstua. Eldhuset på Jamtjord i Leirskardalen er efter sigende et av Nord-Norges eldste trehus, med tømmer fra 1620.

 Friluftsmuseer

Illustrasjonsbilde

 Friluftsmuseer

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Hemnes museum har museumsbygg på tre forskjellige steder i kommunen. Hemnes Bygdetun på Bjerka er et gårdstun med historie fra 1500-tallet, og bygninger fra 1750 og senere. På Hemnesberget ligger Ranheimbrygga, kirkebua, Christiankiosken og Per Smedstua. Eldhuset på Jamtjord i Leirskardalen er efter sigende et av Nord-Norges eldste trehus, med tømmer fra 1620.

Verdt å merke seg i hovedbygningen på Hemnes bygdetun er orgelet i finstuen. Emiliestua er en enkel konstruksjon sammenlignet med hovedhuset, men med en interessant historie. Stabburet er fra 1863, mens fjøset er flyttet fra Olderneset i Korgen til bygdetunet etter at det originale fjøset brant ned. I kornlåven kan man se diverse treske-maskiner. Ytterligere installasjoner er eldhus, jordkjeller og utengslae. Frem til 1966 var det gårdsdrift der hvor bygdetunet ligger. Gården ble overtatt av kommunen og bygningene ble delvis restaurert. Av inventar og redskaper er det mange som stammer fra gården, mens andre er kommet til som supplement. På bygdetunet er det flere arrangementer i løpet av året.

I de historiske bygningene på Hemnesberget er det en fast utstilling av maritime gjenstander og en leketøyutstilling. I eldhuset på Jamtjord foregår det kamkakebaking hver dag i sesongen. Gården Jamtjord ligger i Leirskardalen, ca 7 kilometer fra Korgen. Kamkake er et tradisjonelt bakverk fra Hemnes, som kan minne om boblete flatbrød.

Barn under 18 år gratis, voksen kr 60 (inkludert omvisning og kaffe)

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

6/6 - 19/8: tirsdag til lørdag kl 10.00-16.00

Stengt mandag og søndag

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Hemnes bygdetun

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.