Hardanger Akvasenter

Norges første nasjonale visningsnalegg for oppdrett av fisk. Senteret er delt i to deler, et utstillingssenter i Øystese, og hovedbgygningen og oppdrettsanlegget i Fyksesundet, ca 300 meter unna. Fra Øystese er det faste avgangstider, etter avtale, med båt til visningsanlegget i Fyksesundet (aldersgrense 6 år)

I utstillingssenteret på kaien kan man følge laksens livsløp fra avl til markeder over hele verden. Man kan teste sin viten om laks, finne gode lakseoppskrifter eller kjøpe seg en lakseburgerSenteret tilbyr båtskyss til selve oppdrettsanlegget ute i fjorden. Besøkende kan spasere ute på anlegget og ta laksen i øyesyn. Ved hjelp av et undervannskamera får man et godt inntrykk av livet i merden. Besøkende får også svar på spørsmål som hva laksen spiser og hvor den kommer fra

Arrangementer hos Hardanger Akvasenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.