Glomdalsmuseet

Friluftsmuseum med 92 hus fra Solør og Østerdalen. Om sommeren er det husdyr på området. Museet har et eget leketun for barn, kafé, museumsbutikk og lekerom for de yngste. Museet har nasjonalt ansvar for dokumentasjonen av romanifolkets/taternes kultur og historie, og en permanent utstilling om denne og andre minoritetsgrupper er blant museets mest populære. Et besøk på museet er en fin måte å få barn og unge til å forstå at det flerkulturelle Norge alltid har vært der.

Andre permanente utstillinger er knyttet til Hedmarks fortid og samtid: "Apoteket", som gir et innblikk i laborantenes verden, "Gammeldoktoren", om den allmen-praktiserende legens historie, "Fra sverd til stridsvogn", om Hedmarks militære historie gjennom 1000 år, "FORM", eksempler på stilhistorie og folkekunst i Solør og Østerdalen, og "#hedmarking", en utstilling om det mangfoldige Hedmark. Utstillingen "Min flukt" gjengir personlige skildringer fra mennesker på flukt.

Friluftsmuseet er anlagt etter en geografisk modell, hvor bygningene er samlet på 11 atskilte tun eller områder inne på det 175 mål store museumsområdet. Hvert tun representerer byggeskikken i de ulike delene av Glomma-dalføret. Den eldste bygningen er trolig fra 1611. Den yngste bygningen er butikken «Elverum Kjøtt og Delikatesse» fra 2. verdenskrig. I samlingen inngår en av svært få storgårdssetre som er bevart i Hedmark, seteranlegget fra Melgård Østseter i Åmot kommune. Seterstua er på ca 150 m2 og fjøset, fra 1858, med plass til 60 kyr.

Glomdalsmuseets faste utendørstilbud til barn er Leketunet, en kulturhistorisk lekeplass, og dyrene som bor på området hver sommer. Det er også to store dammer med rumpetroll om våren, og diverse insekter gjennom sommeren. Når de fryser om vinteren kan de være gode å skli på. Innendørs er det et lekerom for de minste, i tillegg har utstillingene "Latjo Drom" og # hedmarking egne lekeområder. Ved alle større arrangementer er det tilrettelagte aktiviteter for barn. Glomdalsmuseet ligger 15 minutters gange fra Norsk Skogmuseum, et av Norges 10 mest besøkte museer.

Arrangementer hos Glomdalsmuseet

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.