Glomdalsmuseet

Friluftsmuseum med 92 bygninger fra Solør og Østerdalen.  Bygningene er samlet på 11 atskilte tun eller områder inne på det 175 mål store museumsområdet. Hvert tun eller område representerer byggeskikken forskjellige steder i Glomma-dalføret. Den eldste bygningen er trolig fra 1611. Den yngste bygningen er butikken «Elverum Kjøtt og Delikatesse» fra 2. verdenskrig. Museet er forbundet via broer til Norsk Skogmuseum som ligger på andre siden av Glomma. Felles inngangsbillett. Barnevennlige aktiviteter i skoleferiene.

Storgårdsseteren Melgardssetra, flyttet fra Åmot kommune, er en av svært få storgårdssetre som er bevart i Hedmark, og med et fjøs som er blant de største av sitt slag. Den kan ses i setergrenda, som også viser eksempler på en fjellseter og en skogsseter. En annen kuriositet er gården Nystu Trønnes, som fra 1898 la rom til Norges første kommunale aldershjem. Det var i en stor bygning fra 1800-tallet, kalt Kvitbygningen, men gården er mye eldre, og hovedbygningen en severdighet.

Kafeen i museumsbygget er alltid åpen i museets åpningstid. På arrangementsdager er vertshuset Petershagen kro, fra 1700-tallet, åpen. I sommersesongen er det også kafè og kiosk i brukskunstutsalget i Lømostua.

Se arrangementer på Glomdalsmuseet.
Se arrangementer på Norsk Skogbruksmuseum.

I museumsbygget er det flere faste og temporære utstillinger. Den permanente utstillingen om romanifolkets / taternes kultur og historie er blant museets mest populære. Et besøk i utstillingen er en fin måte å få barn og unge til å forstå at det flerkulturelle Norge alltid har vært der. Glomdalsmuseet har nasjonalt ansvar for dokumentasjonen av denne minoritetsgruppens kultur og historie.

Andre permanente utstillinger er knyttet til Hedmarks fortid og samtid: "Apoteket", som gir et innblikk i laborantenes verden, "Gammeldoktoren", om den allmen-praktiserende legens historie, "Fra sverd til stridsvogn", om Hedmarks militære historie gjennom 1000 år, "FORM", eksempler på stilhistorie og folkekunst i Solør og Østerdalen, og "#hedmarking", en utstilling om det mangfoldige Hedmark. "Sykepleieren - fra kall til kunnskap" relaterer seg til så vel pandemien som snart hundre års sykepleierutdannelse i Elverum, mens et hjørne i 2. etasje er viet Helge Væringsaasen, en stor og sjelden personlighet, hvis uttalelse "Lykke og Rigdom forpligter - lige overfor Samfund og Medmenneske", er tittelen på utstillingen. Det er også flere temporære utstillinger.

Glomdalsmuseets faste utendørstilbud for barn er Leketunet, en kulturhistorisk lekeplass. Om sommeren er det husdyr som går rundt på friluftsområdet, og det er sommerquizz for barna. Det er også to store dammer med rumpetroll om våren, og diverse insekter gjennom sommeren. Når de fryser om vinteren kan de være gode å skli på! Innendørs er det et lekerom for de minste i kafeen, og egen lekeområder i utstillingene "Latjo Drom" og "# hedmarking". Ved alle større arrangementer er det tilrettelagte aktiviteter for barn.

Glomdalsmuseet ligger 15 minutters gange fra Norsk Skogmuseum, et av Norges 10 mest besøkte museer.

Arrangementer hos Glomdalsmuseet

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.