Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms viser på en inntrykksfull måte dramatiske hendelser fra 2. verdenskrig, med fokus på tvangsevakuering, nedbrenning og gjenreisning. Dette er en historie som de større barna bør kjenne til!

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, et mursteinsbygg med mange brukne flater og et lite overbygg i form av et tårn og museum skrevet på blå bakgrunn over inngangsdøren

Manxruler at English Wikipedia, CC-BY-SA 2.5

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, et mursteinsbygg med mange brukne flater og et lite overbygg i form av et tårn og museum skrevet på blå bakgrunn over inngangsdøren

Manxruler at English Wikipedia, CC-BY-SA 2.5

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Hovedutstillingen forteller historien om Nord-Troms og Finnmark gjennom 10.000 år, men med hovedfokus på 2. verdenskrig og den vanskelige gjenoppbyggingen etter krigen. En historie som større barn bør kjenne til - aldri mer krig! Formidlingen skjer gjennom filmklipp, informasjon, gjenstander, miljøer og personlige beretninger. Museumsbutikk og kafé.

Se arrangementer på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.

Utstillingen starter med "Arktisk steinalder", om arkeologiske 10.000 år gamle funn fra Slettnes og Melkøya i Finnmark, og "Det flerkulturelle folket", som tar for seg livberging og befolkningsgrupper i Nord-Troms og Finnmark frem til 2. verdenskrig. Deretter er det fokus på tvangsevakuering, nedbrenning og gjenreisning. Det var også mange krigsfanger som led overlast og omkom i tysk fangenskap i Nord-Norge. Det er historier som gjør inntrykk.

Finnmark lå strategisk og store tyske styrker og materiell ble transportert fra Kirkenes til Murmanskfronten når Tyskland invaderte Sovjetunionen i 1941. I 1944 gikk trafikken motsatt vei, sovjetiske soldater startet frigjøringen av Finnmark. Tyskernes svar var den brente jords taktikk og ca 50.000 mennesker ble pålagt å tvangs-evakuere fra Finnmark og Nord-Troms. Ca 25.000 trosset påbudet og ble i landsdelen, skjult i huler og gammer, under konstant frykt og store lidelser. De var flyktninger i eget land.

Etter freden forsøkte norske myndigheter å kontrollere tilbakeflyttingen, men folk trosset forbud og minefare for å reise hjem. Freden ble feiret, men utfordringene sto i kø. I hele landet manglet det 80-90.000 boliger i Norge, en relativt stor andel av disse i Troms og Finnmark. Det var først langt ut i 1950 årene at boforholdene begynte å normaliseres i nord. Alt dette får man fortalt i utstillingene.

I tårnet på museet er det en bildeutstilling som dokumenterer arkitekturen i Finnmark før og etter krigen. Gjenreisningsarkitekturen representerte likhetstankegangen, etniske og sosiale forskjeller skulle utlignes.

Barn under 16 år gratis
Voksen kr 90

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Mandag til fredag: 10:00-15:00

Lørdag og søndag: 11:00-14:00

Sommeråpent 25/6 -15/8: alle dager 10:00- 16:00

Stengt påsken fra og med onsdag til og med 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 25- 27/12 og 31/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.