Gardnos Meteorittpark

Gardnos Meteorittpark ligger i sentrum av det som en gang var et krater med en diameter på ca 5 km. Det går to naturstier i området med forklaringsskilt, og det er lett å finne spor etter krateret og nedslaget langs stiene. Velger man en guidet tur får man en innføring i historien bak krateret, samt interessante fakta om verdensrommet, geologi og naturen i nærområdet.

 Landskapsbilde fra luften, med skog i forgrunnen og fjell og himmel i bakgrunnen

Illustrasjonsbilde

 Landskapsbilde fra luften, med skog i forgrunnen og fjell og himmel i bakgrunnen

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Meteorittparken ligger i sentrum av det som en gang var et krater med en diameter på ca 5 km. Kraterformasjonen er vekk, men berggrunnen og store steinblokker forteller historien om hva som skjedde for 600 millioner år siden. Det går to naturstier i området med forklaringsskilt, og det er lett å finne spor etter krateret og nedslaget langs stiene. Velger man en guidet tur får man en innføring i historien bak krateret, samt interessante fakta om verdensrommet, geologi og naturen i nærområdet. Resepsjonsbygg med kiosk, souvernirbutikk, utstillinger og toaletter.

Den store åpne flaten som viser geologien i berggrunnen er unik for Gardnos Meteorittpark og skyldes at en elv renner gjennom området. Den har gjennom årene tatt med seg jordlaget. Det er heller ikke mange meteoritt-kratere som har så enkel adkomst som Gardnos.

Meteoren var ca. 250 meter bred, og med en hastighet på 20-30 km/sekund så ble konsekvensene store. Den karakteristiske steinarten i området er Gardnos-breksjen som ble dannet da meteoren traff jorden, og som er unik for krateret på Garnås. Den andre karakteristiske steinarten er suevitt som kun oppstår i nedslagskratere.

Barn kr 100, voksen kr 200, familie kr 450

Ved bestilling av billetter via aktivitetens hjemmeside gis det 10% rabatt

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

24/6 - 13/8: alle dager kl 10.00-18.00

Guiding med geologer hver hele time, siste kl 17.00

Grupper tas imot utenom åpningstidene

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Gardnos Meteorittpark

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.