Gardnos Meteorittpark

Meteorittparken ligger i sentrum av det som en gang var et krater med en diameter på ca 5 km. Kraterformasjonen er vekk, men berggrunnen og store steinblokker forteller historien om hva som skjedde for 600 millioner år siden. Det går to naturstier i området med forklaringsskilt, og det er lett å finne spor etter krateret og nedslaget langs stiene. Velger man en guidet tur får man en innføring i historien bak krateret, samt interessante fakta om verdensrommet, geologi og naturen i nærområdet. Resepsjonsbygg med kiosk, souvernirbutikk, utstillinger og toaletter.

Den store åpne flaten som viser geologien i berggrunnen er unik for Gardnos Meteorittpark og skyldes at en elv renner gjennom området. Den har gjennom årene tatt med seg jordlaget. Det er heller ikke mange meteoritt-kratere som har så enkel adkomst som Gardnos.

Meteoren var ca. 250 meter bred, og med en hastighet på 20-30 km/sekund så ble konsekvensene store. Den karakteristiske steinarten i området er Gardnos-breksjen som ble dannet da meteoren traff jorden, og som er unik for krateret på Garnås. Den andre karakteristiske steinarten er suevitt som kun oppstår i nedslagskratere.

Arrangementer hos Gardnos Meteorittpark

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.