Gardnos Meteorittpark

Meteorittparken ligger i sentrum av det som en gang var et krater med en diameter på ca 5 km. Kraterformasjonen er vekk, men berggrunnen og store steinblokker forteller historien om hva som skjedde for 600 millioner år siden. I parken ligger servicehuset med en utstilling som viser hva som skjedde, kiosk, souvernirer og toaletter. I åpningsperioden er det guidede turer i krateret. Det går to naturstier i området med forklaringsskilt og mange spor etter nedslagsfeltet

Den store åpne flaten som viser geologien i berggrunnen er unik for Gardnos Meteorittpark og skyldes at en elv renner gjennom området. Den har gjennom årene tatt med seg jordlaget. Det er heller ikke mange meteoritt-kratere som har så enkel adkomst som GardnosMeteoren var ca. 250 meter bred, men med en hastighet på 20-30 km/sekund så ble konsekvensene store. Den karakteristiske steinarten i området er Gardnos-breksjen som ble dannet da meteoren traff jorden, og som er unik for krateret på Garnås. Den andre karakteristiske steinarten er suevitt som kun oppstår i nedslagskratere

Arrangementer hos Gardnos Meteorittpark

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.