Friluftshuset på Orre

I Friluftshuset på Orre er det en fast utstilling som gir opplysning om Jærstrendene landskapsvern-område, og om hvilke muligheter man har til å drive et aktivt friluftsliv på Jæren. Her er også temautstillinger om natur og friluftsliv, og mediaprogrammer som kombinerer natur bilder, poesi og musikk. Les mer om friluftshuset på Jæren Friluftsråds side.

Fra Besøksenter Våtmark Jærens (BVJ) hjemmeside: "Området mellom Orrevatnet og havet er et av de mest artsrike stedene i landet. Mangfoldet i flora og fauna skyldes den store variasjonen av biotoper i området. Orre-Reve er en svært viktig trekklokalitet for vadefugler og en del vannfugler. Det spesielle plantelivet har internasjonal verneverdi. Strekningen på fem kilometer fra Reve havn til utløpet av Orreelva har Ramsar-status og inngår i Jærstrendene landskapsvernområde. Hele området er fuglefredet og deler er plantefredet. I tillegg er det forbud mot taretråling i sjøen utenfor."

Orrestranden regnes som en av landets flotteste strender. Et besøk på stranden kan kombineres med et besøk i friluftshuset og området omkring. Gode parkeringsmuligheter.

Arrangementer hos Friluftshuset på Orre

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.