Friluftshuset Orre

Friluftshuset Orre er et av tre sentre under Besøkssenter våtmark Jæren. De øvrige to er Mostun natursenter i Stavanger og det sørligere Friluftsfyret Kvassheim. Sentrene brukes så vel til undervisningsformål som arrangementer rettet mot et bredt publikum. Formålet med besøkssentrene er å øke bevisstheten om våtmarker, og betydningen for naturen og dyrelivet.

Se arrangementer på avdelingene Mostun, Orre og Kvassheim.

På Orre er det en fast utstilling som gir opplysning om Jærstrendene landskapsvernområde. Det er navnet på kyststripen fra Tungenes nord for Stavanger og sørover Jæren til Ogna nordvest for Egersund. Langs strekningen er det mange og lange badestrender, mektige sanddyner, et rikt fugleliv, og mange planter, også av de mer sjeldne. I friluftshuset får man også et innblikk i de mange muligheter man har til å drive et aktivt friluftsliv på Jæren. Her er også temautstillinger om natur og friluftsliv, og mediaprogrammer som kombinerer natur bilder, poesi og musikk.

Friluftshuset Orre ligger på et smalt landområde mellom havet og Orrevatnet, en av de største innsjøene på Jæren. Innsjøen var en grunn fjord i steinalderen og ligger kun 4 meter over havet. Orrevatnet er svært viktig for fugler hele året, og om høsten og vinteren kan det telles flere tusen ender og gjess i og ved vannet. Orrevatnet naturreservat omfatter hele innsjøen og en smal sone langsmed land.

Orrestranden, som ligger rett foran friluftshuset, regnes som en av landets flotteste strender. Et besøk på stranden kan kombineres med et besøk i friluftshuset og området omkring. Gode parkeringsmuligheter.

Arrangementer hos Friluftshuset Orre

12:00
17
Oct
2023

Fuglematverksted

Lag mat til småfuglene før vinteren kommer.