Friluftshuset på Orre

Friluftshuset på Orre har en fast utstilling som gir opplysning om Jærstrendene landskapsvern-område, og om hvilke muligheter man har til å drive et aktivt friluftsliv på Jæren. Orrestranden regnes som en av landets flotteste strender. Et besøk på stranden kan kombineres med et besøk i friluftshuset og området omkring.

 Våtmarksenter i Orre

Besøkssenter våtmark Jæren

Lang og bred strand med grønt gress og siv langs stranden mot land flate bøler skyllende opp på stranden

L.C. Nøttaasen, CC-BY-SA-2.0

 Våtmarksenter i Orre

Besøkssenter våtmark Jæren

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Friluftshuset på Orre er Jæren friluftsråds informasjonssenter for friluftsliv og naturvern. I den faste utstillingen er det informasjon om Jærstrendenes landskapsvernområde. Det er også skiftende temautstillinger om natur og friluftsliv og mediaprogrammer som kombinerer naturbilder, poesi og musikk.

Jærstrendene er betegnelsen for kyststripen fra Tungenes, nord for Stavanger, og sørover Jæren, til Ogna nordvest for Egersund. Langs strekningen er det mange og lange badestrender, mektige sanddyner, et rikt fugleliv, og mange planter, også av de mer sjeldne. Det er dette landskapet som trekker titusenvis av besøkende til området hvert år.

Friluftshuset på Orre er også en avdeling under Besøkssenter våtmark Jæren. Huset ligger på et smalt landområde mellom to viktige våtmarkområder: Orrevatnet og kyststrekningen fra Reve havn til utløpet av Orreelva, en strekning på ca fem kilometer. Våtmarkene på Jæren er blant de aller viktigste områder for fugl i Norge.

Se arrangementer på Besøkssenter våtmark Jærens avdelinger på Orre, Kvassheim og Mostun (Stavanger).

Orrevatnet er en av de største innsjøene på Jæren. Sjøen var en grunn fjord i steinalderen og ligger derfor kun 4 meter over havet. Den er fortsatt grunn og svært viktig for fugler hele året. Om høsten og vinteren kan det telles flere tusen ender og gjess i og ved vannet. Orrevatnet naturreservat omfatter hele innsjøen og en smal sone langs med land.

Kyststrekningen fra Reve havn til Orreelva, som også omfatter Orrestranda nedenfor friluftshuset, en av Norges flotteste strender, er underlagt fuglefredning, og delvis plantefredning. Kyststrekningen og landområdet som friluftshuset ligger på er et verneområde. Det er imidlertid ingen restriksjoner på vanlig ferdsel.

De som har lyst til å lære mer om fugler kan låne en fuglesekk i friluftshuset i åpningstiden, og gå på oppdagelsesjakt etter fugler i området. Sekken inneholder fem forskjellige poser med fokus på forskjellige fugletemaer.

For å hindre slitasje på den sårbare sanddynevegetasjonen oppfordres besøkende til å følge merkede stier ned til stranden og ikke gå i sanddynene. Det er surfeforbud fra 1. oktober til 31. mars. Ved siden av friluftshuset er det en stor parkeringsplass.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

2/1 - 31/10:
Lørdag og søndag: 11:00-16.00

Åpent på helligdager, i påskeferien og høstferien

Sommeråpent 25/6 - 18/8:
Tirsdag til søndag: 11:00-16:00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Friluftshuset på Orre

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.