Femundsmarka nasjonalparksenter

Besøkssenteret ligger ved den sørlige inngangsporten til Femundsmarka nasjonalpark.  Senteret inneholder utstillinger og informasjon om Femundsmarka, og Gutulia nasjonalpark, Norges minste nasjonalpark. Temaene er lokalhistorie, sørsamisk reindrift, og dyreliv. I tilknytning til senteret er det en naturlekeplass hvor barna kan teste ut balanseevne og kroppskontroll. Senteret har sykkelutleie, også barnesykler og vogner.

Elgå er siste havn for rutebåten Fæmund II som går i fast rute mellom Synnervika helt nord i sjøen og Elgå lenger syd fra midten av juni til midten av august hvert år. En tur med båten er en flott opplevelse, og med mange havner underveis, og returreise samme dag, er det mange muligheter for å planlegge kortere eller lengre familieturer. Femunden er Norges tredje største innsjø målt på areal (km2). Lengden er 60 kilometer.

Gutulisetra på Nedpåvollen i Gutulia nasjonalpark har åpent 1/7 - 14/8 alle dager, unntatt mandag, kl 11.00-17.00. Fra setra kan man gå en natur- og opplevelsessti på 1,5 kilometer med 21 poster.

Arrangementer hos Femundsmarka nasjonalparksenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.