DuVerden Sjøfartsmuseum og Vitensenter

DuVerden Sjøfartsmuseum + Vitensenter er et sjøfartshistorisk og vitenskapelig opplevelses- og læringssenter. Sjøfartsmuseet er en integrert del av vitensenteret. I 3D-kinoen vises filmer to eller flere om dagen i helgene, varighet 10-15 minutter. Filmene er valgt ut for å passe bredest mulig.

Klima og energi er et viktig fokusområde for DuVerden. Her kan besøkende se, lytte og lese om energikilder til havs, ballastvann og klimautfordringer knyttet til sjøfart og industri. Lær om været i værrommet, prøv ferdighetene på Vannkraftverket, eller mat den vennlige roboten Gassulf med ting som hjelper ham med å lage biogass.

Lær også mer om coronaviruset og -pandemien på senterets visualiseringsbord, på en måte som du nok ikke har opplevd før. en bildevisualisering som du nok aldri har sett før.

I 1. etasje er det en utstilling om lokal sjøfartshistorie, som er gratis å komme inn på. Utstillingen er full av små fortellinger om sjøfolk, redere, skip, havner, handel og farefulle reiser over hele verden, gjennom flere hundrede år.

Arrangementer hos DuVerden Sjøfartsmuseum og Vitensenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.