Dresintur på Namsosbanen

Lei en dresin på den nedlagte Namsosbanen, og sykle fra Namsos Camping østover mot Skage, en tur på ca 6 kilometer. Sporet går langs elva Namsen, over broer, gjennom tunneler, og forbi badeplasser og rastplasser. Det er dresiner for en og for to personer

Det er singel dresiner med plass til en voksen og to barn, og tandem dresiner med plass til to voksne og to barn

Arrangementer hos Dresintur på Namsosbanen

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.