De Samiske Samlinger

I museumsbygningen vises tradisjonelle samiske klær, gjenstander fra samisk førkristen tro, jakt- og fangtsredskaper, tradisjonelt samisk håndverk (duodji) og håndverksredskaper, transportmidler mm. Friluftsmuseet består av flere samiske bygninger, blant annet et unikt gårdsanlegg, torvgammer og et flere tusen år gammelt fangstanlegg for villrein. Egen app som kan lastes ned og guider rundt i Friluftsmuseet. Museet forvalter dessuten verdens største samling av samisk samtidskunst bestående av nesten 900 verk.

De Samiske Samlinger ble etablert i 1972 som den første samiske kulturinstitusjonen i Norge. Museet har en omfattende samling av tradisjonelle samiske klær, og eksempler på samiske klesskikker fra ulike områder og tidsperioder. I alt forvalter museet over 5000 gjenstander, den største museale samlingen som representrerer samisk kulturhistorie i Norge. I samlingen inngår også kulturhistoriske fotografier, filmer og lydbåndopptak. Det er temporære utstillinger i tillegg til de faste samlingene.

Appen VAPPUS, som kan lastes ned fra AppStore og GooglePlay, guider besøkende mens de beveger seg gjennom utemuseet. Guidingen inneholder tekst, bilder, kart, lyd og video, og er tilgjengelig fra mai til oktober. VAPPUS betyr veiviser eller kjentmann på samisk.

Arrangementer hos De Samiske Samlinger

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.