Besøkssenter Våtmark Ørland

Besøkssenter Våtmark Ørland har en utstilling som gjennom ord og bilder, en digital utstilling med dataskjermer, og et stort interaktivt databord formidler hva begrepet "våtmark" omfatter. Fra kultursenteret er det kort vei til våtmarksområdet Grandefjæra. Senteret låner ut sykler, kart og kikkerter.

Heire stående ved sivet på grunt vann

Illustrasjonsbilde

Heire stående ved sivet på grunt vann

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Utstillingen i Ørland Kultursenter, nærmeste nabo til hurtigbåtterminalen i Brekstad på Ørlandet i Trøndelag, formidler hva "våtmark" er gjennom ord og bilder. Utstillingen har mange dataskjermer og et interaktivt databord. Utstillingen er åpen i kultursenterets åpningstid.

Fra kultursenteret er det kort vei til våtmarksområdet Grandefjæra naturreservat, et stort langgrunt areal, som tørlegges ved fjære sjø. Gode næringsforhold tiltrekker en rekke fuglearter som man kan studere fra et stort fugletårn og friluftsamfi, Grande Amfi, som ligger sentralt i områpdet. Fra amfiet har man fin utsikt over fuglelivet i fjæra.

Se arrangementer på, og i regi av, Besøkssenter Våtmark Ørland.

I tillegg til Grandefjæra er det tre fuglefredningsområder på samme halvøy, adskilt av Ørland flystasjon, og et mindre landskapsvernområde i nærheten av Austråttborgen.

Ørland Kultursenter låner ut sykler, kart og kikkerter for de som er interessert i å oppleve naturen på nært hold. Turløypene er merket, og det er tilrettelagt med rasteplasser og informasjon.

I alt er det fire fredede ramsarområder (ramsar = våtmark) som utgjør våtmark Ørland. Rike kalkforekomster gjør områdene spesielt interessante i botanisk sammenheng. Da isen smeltet etter siste istid ble steiner, som var fraktet med isen, liggende som monumenter rundt om i landskapet.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Ørland kultursenter:

Mandag og onsdag: 09:00-17:00
Tirsdag og torsdag: 09:00-19:00

Fredag 09:00-15:30

Lørdag 11:00-15:30

Narturreservatene er tilgjengelige hele døgnet, hele året. Det samme gjelder fugletårnene / friluftsamfiene i Grandefjæra naturreservat og Hovsfjæra fuglefredningsområde forbi Brekstad i motsatt retning

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Besøkssenter Våtmark Ørland

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.