Besøkssenter Våtmark Ørland

Utstillingen i Ørland Kultursenter, nærmeste nabo til hurtigbåtterminalen, formidler hva "våtmark" er gjennom ord og bilder, og har en digital utstilling med dataskjermer og et stort interaktivt databord. Fra kultursenteret er det kort vei til våtmarksområdet Grandefjæra, et stort langgrunt areal, som tørlegges ved fjære sjø, og som byr på spennende føde til mange forskjellige fuglearter. Sentralt i området ligger et stort fugletårn, Grande Amfi.

Se arrangementer på, og i regi av, Besøkssenter Våtmark Ørland.

Senteret låner ut sykler, kart og kikkerter for de som er interessert i å oppleve naturen på nært hold. Turløypene er merket, og det er tilrettelagt med rasteplasser og informasjon.

I alt er det fire fredede ramsarområder (ramsar = våtmark) som utgjør våtmark Ørland. Rike kalkforekomster gjør områdene spesielt interessante i botanisk sammenheng. Da isen smeltet etter siste istid ble steiner, som var fraktet med isen, liggende som monumenter rundt om i landskapet.

Arrangementer hos Besøkssenter Våtmark Ørland

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.