Bagn Bygdesamling

Friluftsmuseet har 16 hus med gårdstun fra Islandsmoen, et gårdsbruk som første gang nevnes i 1751, telthus fra Vangen på Bagn, og forpakterbolig fra prestegården i Bagn. En oppgangssag, bekkekvern, skogskoie, badstu og stabbur står ved Islandselva. Hus, inventar og redskaper er i stor grad originale og gjengir et tidsbilde som også fasinerer barna. Sør for Islandselva går en natursti med skogen som tema.

Administrasjonsbygningen har en krigsminne-utstilling som viser krigshandlingene i Valdres i 1940. Kampene medførte store tyske tap, og utstillingen er en del av krigshistorisk pensum for Krigsskolen. Man kan se film, tegninger, fotografier, våpen, utstyr og uniformer som ble brukt av de tyske og norske soldatene. Andre berømtheter fra Valdres som er viet plass på museet er forfatteren Mikjel Fønhus, og musikerne Ola Brenno og Sigurd Islandsmoen. Andre utstillinger viser tekstiler, bunader, husgeråd og fangstredskaper Smettbakbua er en seterbu fra 1796, og innredningen viser hvordan budeien bodde og arbeidet i gammel tid. Telthuset er en gammel militærbygning som er hentet fra ekserserplassen Vangen på Bagn. I dag inneholder bygningen et autentisk snekkerverksted, en utstilling om tradisjonell skogsdrift før motoriseringen, og gjenstander i tilknytning til bearbeiding av tekstiler på gården. Stabelbygningen fra 1806 var forpakterbolig og storkjøkken på Bagn prestegård. I dag inneholder den blant annet en utstilt landhandel, og komplette skredder-, skomaker-, bokbinder- og urmakerverksteder.

De øvrige husene er tradisjonelle gårdshus med tilnærmet originalt inventar. Ved Islandselva ligger en oppgangssag, og en bekkekvern fra 1798, en smie og et badstuhus. På sørsiden av elven ligger en kopi av en gammel skogskoie og et naust. Dølven skole står vekk fra bygdetunet, på plassen hvor skolen ble oppført og virket. I første etasje er det samlet skolemateriell fra den tiden det het omgangsskole, og frem til sentraliseringen i 1966. Lærerboligen i andre etasje er slik den var da den siste læreren, etter 42 års virke, flyttet fra skolen. Lekeplassen er fortsatt synlig og utedoene intakte!

Arrangementer hos Bagn Bygdesamling

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.