Alta Museum

Opplev et sjeldent stort område med helleristninger, mer enn 3000 figurer fordelt på 85 felter som er fra 7000 til 2000 år gamle. Det er et av fem bergkunstområder på UNESCOs verdensarvliste. Området er tilrettelagt for publikum med et gangveisystem fra Alta Museum, som er nærmeste nabo, langs sjøen og rundt bukta og tilbake til museet, i alt 2,9 km. Det er kun tilgang til helleristningene om sommeren. Da får man også et 30 siders hefte om helleristningene inkludert i billettprisen.

I høysesongen om sommeren er det flere steinalderktiviteter for barn, som bueskyting, rubbing av en helleristning, steinsliping, arkeologisk sandkasse mm. Det settes opp en lavvo nede ved sjøen med bålplass og benker, og det er mulig å kjøpe pølser til å grille på bålet.

Se arrangementer på Alta Museum.

Museet, "Verdensarvsenter for bergkunst", er åpent hele året. En av utstillingene, "Spor i berg", dokumenterer bergkunsten i og ved Alta. En ny hovedutstilling, "Ressurser og identitet", tar for seg 12 temaer fra Altas spennende historie. Utstillingen er interaktiv og moderne og man kan blant annet lære mer om nordlys, Altaelva, samisk og kvensk historie, Altaskiferen, geologi mm. De øvrige utstillingene i museet handler om hopperen Bjørn Wirkola, med hele premiesamlingen hans, og om kvenene som bosatte seg i Finnmark og Nord-Troms fra begynnelsen av 1700-tallet. I tillegg til de faste utstillingene i museet er det midlertidige utstillinger med forskjellig innhold. Rundt om i utstillingslokalet i museet kan man se diverse filmer og slideshow. Museumsbutikk og kafé.

Besøkende kan leie en audio-guide med lydtekst til 25 punkter ute i helleristningsområdet, og 10 punkter i utstillingen i museet. Appen Bædi & Børdi for barn har guiding med 5 stopp.

Arrangementer hos Alta Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.