Alta Museum

Opplev et sjeldent stort område med helleristninger, mer enn 3000 figurer fordelt på 85 felter som er fra 7000 til 2000 år gamle. Det er et av fem bergkunstområder på UNESCOs verdensarvliste. Området er tilrettelagt for publikum med et gangveisystem fra Alta Museum, som er nærmeste nabo, langs sjøen og rundt bukta og tilbake til museet, i alt 2,9 km. Det er kun tilgang til helleristningene om sommeren.

Hele sommeren er det også familieaktiviteter ute. Det settes opp en lavvo nede ved sjøen med bålplass og benker, og det er "steinalderaktiviteter" som bueskyting, rubbing av en helleristning, steinsliping, arkeologisk sandkasse mm. Det er også mulig å kjøpe pølser til å grille på bålet.

Museet, "Verdensarvsenter for bergkunst", er åpent hele året. En av utstillingene, "Spor i berg", dokumenterer bergkunsten i og ved Alta. En ny hovedutstilling, "Ressurser og identitet", tar for seg 12 temaer fra Altas spennende historie. Utstillingen er interaktiv og moderne og man kan blant annet lære mer om nordlys, Altaelva, samisk og kvensk historie, Altaskiferen, geologi mm. De øvrige utstillingene i museet handler om hopperen Bjørn Wirkola, med hele premiesamlingen hans, og om kvenene som bosatte seg i Finnmark og Nord-Troms fra begynnelsen av 1700-tallet. I tillegg til de faste utstillingene i museet er det midlertidige utstillinger med forskjellig innhold. Rundt om i utstillingslokalet i museet kan man se diverse filmer og slideshow. Museumsbutikk og kafé.

Besøkende kan leie en audio-guide med lydtekst til 25 punkter ute i helleristningsområdet, og 10 punkter i utstillingen i museet. Et 30 siders hefte om helleristningene er inkludert i billettprisen om sommeren. Appen Bædi & Børdi for barn har guiding med 5 stopp. I uteområdet er det en aktivitetsplass med lavvo hvor barn kan skyte med pil og bue, og gjøre andre steinalderaktiviteter. Bålplass og sittegruppe.

Arrangementer hos Alta Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.