Bergen Internasjonale Kultursenter

Bergen Internasjonale Kultursenter har teater-, rytme- og dansegrupper for barn vår og høst

Det er for tiden ingen registrerte kampanjer pådette kurset.

Rytmelek for barn 3-6 år, 10 uker, start 29/1-2024

Teatergruppe for barn 7-12 år, 10 ganger, start 16/1-2024

Dansegruppe for barn ca 6-8 år, 10 ganger, start 31/1-2024

Flere aktiviteter for barn i

Det er ingen flere kurs i