2 minutter lesing

TikTok og krigen i Ukraina - blodig alvor

Publisert
21/3/2024

I UNICEF Norges spørreundersøkelse blant 600 barn i alderen 13 til 19 år om de er bekymret for om det kan bli krig i Norge, svarer 11% at det plager dem hele tiden, 57% av og til, og 32% aldri. Bakgrunnen er krigen i Ukraina. Undersøkelsen kartlegger også hvilke kilder de får mest informasjon fra om krigen i Ukraina. 55% svarer nyhetsmediene, dernest kommer TikTok med 28%, mens henholdsvis 7% og 4% svarer instagram og snapchat.

Og hva så?

TikTok er en kinesisk eid delingstjeneste for videoer av for det meste 15-60 sekunders varighet, filmet med mobiltelefon. Innholdet kan være rått og brutalt, direkte fra slagmarken. TikTok forsøker å stoppe de verste videoene, enten det gjelder krig, vold mot dyr, sex, bruk av alkohol og rusmidler, eller annet, men det lykkes ikke alltid. Globalt har TikTok ca. 1,5 milliarder brukere.

I medietilsynets rapport om "Barn og medier" fra mai 2021, med data for 2020, fremgår det at 65% av norske barn 9-18 år allerede den gangen brukte TikTok, primært på mobil. Videoer fra Ukraina av drepte eller skadete mennesker, familier og barn som skriker av angst, nedskutte fly og helikoptre, og voldsomme branner skal ikke vises lenge på skjermen før inntrykket brenner seg fast. Det kan være voldsomt for en 9-åring. TikTok har i Norge, som andre sosiale medier, en aldersgrense på 13 år, men den overholdes langt fra av alle. Og bildene blir ikke mindre dramatiske for 13-åringer og eldre.

Rådet fra organisasjoner som jobber mot barn er å snakke om krigen i Ukraina, uten å tvinge det på dem. Så vel UNICEF Norge som Redd Barna har en liste med forslag til hvordan det kan gjøres. Utdanningsdirektoratet har en nettside, Støtte til læreplanene: Krigen i Ukraina, som har veiledning overfor trinnene i skolen, og lenker til flere gode kilder.

Vi i BarnasNorge.no besitter ingen kompetanse på området hvordan snakke med barna om krigen i Ukraina, men ut fra sunn fornuft vil det være naturlig, på en udramatisk måte, å:

  • finne ut av hva TikTok er for noe hvis man ikke kjenner til tjenesten
  • avklare i hvilket omfang barnet bruker TikTok
  • spørre om det ser videoer fra situasjonen i Ukraina og diskutere det barnet har sett
  • fortelle eldre barn og unge at de ikke distribuerer krigsscenevideoer til yngre barn
  • fortelle eldre barn og unge at krig aldri er "tøft", det er nok ikke alltid like lett for barna å fatte omfanget av tragedien bak noen av videoene som ligger ute på nettet. Krig er lidelse fra start til slutt

De forskjellige tjenestene har også ulike muligheter for foreldreinnstillinger, en god veiledning finnes i Medietilsynets artikkel Foreldretips om TikTok, Instagram, Snapchat og Youtube.

Vi krysser fingrene for at innbyggerne i Ukraina snart får fred og frihet tilbake 🕊️