2 minutter lesing

Skolestart - nesten, men ikke helt, som normalt

Publisert
21/3/2024

Barnehager og SFO har allerede åpnet på grønt nivå de fleste steder, nå står skolene for tur. Grønt nivå betyr ikke full normalisering, det skjer først den dagen trafikklysmodellen med 3-farget smittenivå opphører. Grønt nivå for barn- og ungdomsskolen betyr for elevene:

  • ingen syke skal møte på skolen (med koronasymptomer)
  • god hygiene (vaske hender / antibac)
  • unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  • vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag (ingen kohort-inndeling)
    En viktig endring for elever som er i kontakt med smittede er at testing kan erstatte karantene. Lettelsene er gjort for å unngå de store og langvarige karanteneuttakene av elevene fra skolen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har to ulike nettsider vedrørende skolestart, som begge har avsnitt om testing som erstatning for karantene. "Nytt til skolestart 2021" og "Informasjon om koronatiltak i skolen" oppdateres løpende av Udir ut august.
     

Fra skolestart skal trivsel og læring være i fokus, selv om Delta-varianten er på fremmarsj. Samfunnet kan akseptere høyere smitte siden eldre og sårbare etter hvert er fullvaksinert, og en stor del av oss over 18 år har fått minst én vaksinedose.
Barn og unge blir i mindre grad alvorlig syke, og smitter tilsynelatende mindre, enn den eldre delen av befolkningen, men det betyr ikke at vi foreldre skal være mindre oppmerksomme på hygiene, symptomer, og overholdelse av testreglene som erstatning for karantene. En supersprederhendelse i barnehage eller skole, og karantene er uunngåelig. Til barnas, pedagogenes og lærernes især, men også foreldrenes, fortvilelse. La oss bidra til å unngå det!  
Skolestart er ikke kun klasserom og skolegård, sikkerheten for barna til og fra skolen er også viktig. Barnas Trafikklubb i Trygg Trafikk regi er et godt sted å trene på sikker ferdsel. Stavanger kommune har, for samme forhold, valgt en munter oppfordring på facebooksiden deres til innbyggerne om å overholde hekk(e)reglene. Munterheten er fulgt opp i noen av kommentarene, - de har det visst moro i Stavanger ....!