2 minutter lesing

Samisk nasjonaldag lørdag 6. februar - hurra!

Publisert
21/3/2024

6. februar er en felles nasjonaldag for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland siden 1993. Hele familien kan lære mer om dagen, og løse oppgaver, på Gyldendal forlags gratis portal om Samefolkets dag, aldersoppdelt for 1. - 4. og 5. - 7. trinn. Ikke la denne sjansen til familiehygge og -læring gå fra dere, portalen er et oppkomme av fakta, historier, eventyr, lek, og oppgaver!
For eksempel:

 • tre av 11 samiske språk er fortsatt utbredt i Norge, vet du hva de heter?
 • hva er Sametingets oppgave?
 • vet du forskjellen på nordsamer, flyttsamer, sjøsamer, lulesamer og sørsamer?
 • hva er karateristisk for samisk tro?
 • hvorfor er noen steiner hellige for samene?
 • samiske drakter (kofte): brukes de til hverdag eller kun til spesielle anledninger?
 • vet du hvor i Norge det bor flest samer (det er ikke i Finnmark ...)?
  For samene har hele nordområdet vært ett stort område hvor de kunne ferdes fritt. På 1800-tallet økte landenes interesse for de nordlige landsdelene, det ble trukket grenser, og det kom restriksjoner på grensekryssing og reinbeiter. Samene var ikke lenger ett grenseløst folk, men nordmenn, svensker, finner eller russere. For mange betød det dirskriminering og forskjellsbehandling gjennom generasjoner, utøvd av nasjonalstatene.
  Samisk nasjonaldag er en markering av det samiske fellesskapet, og den samiske kulturen, på tvers av landegrenser. Derfor kalles dagen også Samefolkets dag og Samisk folkedag. Den er også en oppreisning for den urett som er begått mot den samiske urbefolkningen. Dagen har vært offisiell flaggdag i Norge siden 2003, og det flagges på alle offentlige bygninger. Flagget med sol- og månesymbolet er felles for alle samer, og består av de tradisjonelle samiske fargene rødt, grønt, gult og blått.
  Samisk kultur og historie er fasinerende og spennende. Og et tankegods og syn på naturen som vi alle kan lære noe av. Hermed en oppfordring til foreldre uten samisk bakgrunn eller kjennskap om å være nysgjerrige og lese mer om sameriket, og sørg for å inndra barna i nysgjerrigheten! Start med lenken til Gyldedal ovenfor og Wikipedia!
  Bana kan også markere dagen med å lage en "ruvden", en samisk rudflette. Den lages av garn og er fin å ha rundt håndleddet. 
  Gratulerer med dagen!