1 minutter lesing

Leseundersøkelsen 2022

Publisert
10/4/2024

For Norge foreligger ikke en tilsvarende rapport. Det nærmeste man kommer er "Leseundersøkelsen 2020", en undersøkelse Den Norske Forleggerforening gjennomfører hvert andre år. Barn under 16 er ikke med i undersøkelsen, men undersøkelsen forteller at

  • 46% av de som har barn under 10 år i husstanden, leser for barna daglig eller minst 2-3 ganger i uken

Gjennomsnittsandelen er høyst veiledende, for av de ca 1000 over 16 år som deltok i undersøkelsen var det kun 28% som hadde barn under 10 år hjemme.

Mer og mer av undervisningen foregår også digitalt

Forholdene i Norge er annerledes

En tilsvarende undersøkelse foreligger ikke for Norge.

I Sverige er antall barnelydbøker like mange som det er trykte barneboktitler, mens det er mange ganger flere trykte voksenbøker enn lydbøker for voksne. Det forteller sitt om etterspørselen, og satsningen på, lydbøker for barn i Sverige. Lydbøkene er bare en del av barnas litterære univers, siden de er digitale på tvers av plattformer. Barna kompletterer lydbøker med TV-serier, digitale medier som YouTube og Spotify, og podcaster for de seriene og forfatterskapene de følger.

Hvilken innflytelse lydbokbruken har på lesevanene for barna når de blir eldre, om de leser mer eller mindre, fortsetter med lydbøker og digitale medier eller går over til bøker, har rapporten ingen formening om. Det som er sikkert er at interessen for lydbøker er veldig positiv!