3 minutter lesing

Hva slags foreldrestil har du – ta testen!

Publisert
21/5/2024

Barndommen har stor betydning for hvem vi blir som voksne. Verdier, selvfølelse, selvstendighet, besluttsomhet, empati mm. påvirkes av miljøet vi vokser opp i. Foreldrestilen har derfor betydning for personligheten til barnet som voksen. Les mer og ta Bufdirs foreldrestiltest!
 

Foreldre kan inndeles i fire kategorier

Generelt kan foreldrestil, eller foreldrepraksis, inndeles i fire kategorier:

  • Autoritativ («Let’s talk about it»)
  • Autoritær («Because I said so»)
  • Ettergivende («You’re the boss»)
  • Forsømmende («You’re on your own»)
    Foreldrepraksis ble definert av psykologen D. Baumrind på 1970 tallet, og er fortsatt det mest utbredte begrepet for å måle barns trivsel. I 2018 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport om "Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn: Systematisk litteratursøk med sortering". FIH konkluderer i rapporten at «Gjennomgående funn i de systematiske oversiktene var at foreldre som ble kategorisert som autoritative var assosiert med trivsel hos barn. Foreldre kategorisert som autoritære eller forsømmende var assosiert med mistrivsel. …… Foreldrepraksiser kategorisert som ettergivende var assosiert med både positive og negative utfall. ……». Rapporten var gjort på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

 

En god forelder får barnet til å trives

For rådgiverne i Bufdir er det viktig å vite hvilke foreldrepraksiser som har størst sannsynlighet for å skape trivsel blant barn, uansett bakgrunn, utfordringer eller sosial status. Det var bakgrunnen for FHI rapporten. En god forelder får barnet til å trives med seg selv og sine omgivelser.
I februar 2019 (oppdatert oktober 2020) publiserte Bufdir siden «Hva slags foreldrestil har du?» på nettstedet sitt. Der er det også en kort test du kan ta for å få en indikasjon på foreldrestilen din. Testen ble veldig populær, 66.000 tok den i løpet av første uka. BarnasNorge.no har fått mange nye brukere siden den tid, og testen er ikke mindre aktuell i dag. Klikk på lenken ovenfor og «Ta foreldrestiltesten nå!»! Det er i øvrige mange gode kommentarer, og lenker til artikler, på siden, om det å være forelder og hvordan vi påvirker barna.
 

Foreldrestil til vurdering?

Personligheten til oss som foreldre er påvirket av våre foreldre. På den måten kan man si at besteforeldrenes foreldrestil påvirker barnebarna. Den sosiale arv – på godt og vondt! Det er ikke sikkert at besteforeldrenes måte å oppdra oss på hadde vært den samme i dag som den var da vi var små. Det bør vi ha i tankene når vi oppdrar våre egne barn. Bufdir stiller spørsmålet på siden sin om «Hva slags forelder ønsker du å være?», det er et spørsmål alle foreldre bør stille seg selv. Og tenke nøye over svaret. Konsekvensene er store, ikke for oss, men for dem vi bryr oss aller mest om, og som vi vil det aller beste: barna.
Vi foreldre er forskjellige, det er barna våre også. Det er ikke så merkelig at barnehager og skoler har sine utfordringer, og at foreldremøter kan utvikle seg til verbale krigssoner. Pedagoger, lærere og andre ansatte skal klare å håndtere alle disse små personlighetene med hver sine særegenheter, inkludert barn med spesielle behov, og andre grupper som krever særlig oppfølging, og få det hele til å gå opp i en høyere enhet. Hver dag. De bør møtes med mye takknemlighet.
**Tenk på det neste gang du er på foreldremøte i barnehagen eller på skolen! **