4 minutter lesing

Fortsatt nysgjerrig på Covid 19?

Publisert
21/3/2024

Kritiske innlegg mot noen av de omfattende tiltakene som ble iverksatt av regjeringen etter 12. mars har blant annet tatt utgangspunkt i de mange som får influensa hvert år. Og de mange dødsfallene som er forbundet med sykdommen. Og at korona viruset er «mindre farlig». Det er en vesentlig forskjell som blir glemt: vaksine og immunitet.
I henhold til Folkehelseinstituttet (FHI) rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier, såkalt sesonginfluensa, hvert år i perioden desember til april. Siden viruset endrer seg, tilpasses influensavaksinen år for år til de variantene som verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. I desember i fjor skrev FHI på hjemmesiden sin at de og legemiddelgrossistene hadde distribuert over 1 million vaksinedoser til sykehus, apoteker m. fl., som var ny rekord. 495.000 hadde registrert seg som vaksinerte. Da Covid-19 for alvor ble synlig i Norge økte etterspørselen etter influensavaksiner kraftig.
Den helt vesentlige forskjellen mellom influensa og Covid-19 er derfor at de som ønsker det, kan vaksinere seg mot influensa, og at tilpasningen av vaksinen har vist stor treffsikkerhet mot det enkelte års sesongvirus. Det beskytter mennesker i risikogruppen, som eldre og personer med underliggende sykdommer. Når mange er vaksinert er det færre til å spre sykdommen. Risikoen for å bli smittet reduseres også for alle som ikke er vaksinert. For Covid-19 finnes ingen vaksine, og utsiktene til at det kommer en er lange. Alle er utsatt for smitterisiko. Det pågår et forsøk i over 40 land, herunder i Norge, med å teste om medisiner mot andre sykdommer kan ha en effekt mot Covid-19. Et resultat kan foreligge i løpet av sommeren. Hvis det skulle vise seg at et eksisterende legemiddel har en positiv effekt, er det ikke snakk om at det kan stanse viruset, men i beste fall mildne angrepet, og dermed ha en livreddende effekt.
Siden Covid-19 er et nytt korona-virus (virus som smitter fra dyr til mennesker), er det ingen immunitet. Det er heller ikke bekreftet at det å ha vært smittet gir immunitet, og hvis det gjør, hvor lenge. Siden influensaviruset endrer seg fra år til år er det i utgangspunktet heller ingen immunitet i befolkningen mot influensa. Men: har man gjennomgått influensa med én virusstamme, skriver FIH at man vanligvis er immun i mange år mot denne stammen, hvis den skulle komme tilbake. Man kan også være blitt immun mot lignende stammer, såkalt kryssimmunitet. Dessuten varierer evnen til å utvikle immunitet med alder. Det er en av mulige forklaringer til at dødeligheten var mye høyere hos barn enn eldre under Spanskesyken i 1918-1919.
Vinteren og våren 2019/2020 har stått i korona-virusets tegn, og influensa har vært mindre i fokus. Ser vi på tall for tidligere år har det, på tross av vaksiner og en viss immunitet, vært mange smittede og flere døde enn fra Covid-19. Det bør tilføyes: til nå. For Covid-19 er det ingen øvre grense på hverken smittede eller døde i horisonten. Viruset er bremset, men ikke nedkjempet, hverken i Norge eller andre land som har vært ramt. Så smitte- og dødstallene vil fortsette å stige.
The Johns Hopkins Hospital i USA er et av de førende forsknings- og behandlingssentre for Covid-19, og fører en oversikt over smittede og døde i hele verden. De sammenligner i en artikkel antall smittede og døde av Covid-19, dag for dag, med gjennomsnittet pr år for antall smittede og døde av influensa:
Covid 19 (tall pr 23. april):
Ca 2,6 mio. smittede globalt, herav 843.000 i USA.
Ca 184.000 døde globalt, herav 47.000 i USA
Influensa (estimert pr år)
Ca 1 milliard smittede globalt, herav 9,3 – 45,0 millioner smittede i USA
Ca 290.000 – 650.000 døde globalt, herav 12.000 – 61.000 i USA
Avstanden mellom smittede med influensa og Covid-19 er stor, men langt mindre for antall døde. Det er fortsatt et stykke igjen til antall døde av Covid-19 er på nivå med estimert døde fra de årlige influensaepidemiene, men: tallene for Covi-19 omfatter kun fem måneder. Som det står i artikkelen fra Johns Hopkins Hospital : “The COVID-19 situation is changing rapidly. Since this disease is caused by a new virus, people do not have immunity to it, and a vaccine may be many months away. Doctors and scientists are working on estimating the mortality rate of COVID-19, but at present, it is thought to be higher than that of most strains of the flu.”
Det blir derfor feil å hevde at korona-viruset er «mindre farlig» enn influensa, og desto viktigere å følge rådene fra regjeringen og FHI for å hindre høyere spredningshastighet, som først og fremst skaper frykt og usikkerhet hos eldre og andre risikoutsatte grupper, herunder helsepersonell. Grupper, som i motsetning til sesonginfluensaen vi har hvert år, er helt forsvarsløse mot Covid-19, siden det hverken finnes vaksiner eller immunitet. Det gjelder i øvrig oss alle. Ingen kjenner heller tidshorisonten for når korona-viruset er bekjempet. I det lyset er Covid-19 en større og alvorligere trussel mot liv og helse enn den årlige periodeavgrensede influensaen vi har i Norge. 
Se den løpende oversikten over status for Covid-19 fra The Johns Hopkins Hospital her. Tallene ovenfor oppdateres daglig i artikkelen "Coronavirus Disease 2019 vs. the Flu".
Sammenlign symptomer ved allergier – forkjølelse – influensa – Covid-19 – klikk her.