1 minutter lesing

Familieutflukter med "noget attåt"

Publisert
26/3/2024

Det fantastiske "Fotefar mot nord" prosjektet revitaliseres, og publiserer løpende artikler og turforslag på sosiale medier. Få tips om enkeltstående kulturminner, museer og kulturstier fra Namdalen i sør til Båtsfjord i nord!  
"Fotefar mot nord" prosjektet ble påbegynt i 1992 og omfattet den nordlige delen av nåværende Trøndelag fylke, og Nordland, Troms og Finnmark fylker. De 103 kommunene som var omfattet ble alle invitert til å velge, og fremheve, ett kulturminne i deres område. Hvilket kulturminne kommunene valgte å framheve varierte fra helleristninger til gruvehistorie, fra landskaper til krigshistorie, og fra skole til fjøs.
BarnasNorge.no vil særlig framheve kulturstiene i prosjektet. I Bodø er for eksempel kommunens bidrag en kultursti langs Bodøelva, forbi kultursenteret, og ned til Jektefartsmuseet og frluftsmuseet i samme område. En fin blanding av natur og kultur, uten nødvendigvis de store fysiske anstrengelsene. Det gjør "Fotefar mot nord"s kulturstier ideelle for familieturer!
Boken "Fotefar mot nord - En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen" ble utgitt i 2003, og markerte fullførelsen av prosjektet. Etter 15 - 20 år er sporene mange steder grodd igjen, men i år startet et forprosjekt for å revitalisere "Fotefar mot nord" og sikre videre drift. Og gruppen som driver forprosjektet er veldig aktive på sosiale medier. Følg med på @FotefarMotNord på instagram og på facebook, og @Fotefar på twitter.
Vi anbefaler alle som bor i den nordlige delen av landet om å følge med på revitaliseringen av prosjektet, det er landsdelens ypperste kulturminner som fremheves - igjen. Det gjelder også alle som planlegger en tur nord for Namsos i år eller senere. På facebooksiden til "Fotefar mot nord" kan man hente fram fem temaruter fra det opprinnelige prosjektet, som dekker hele området. Og som er like aktuelle i dag...