3 minutter lesing

Barn og kunst: gøy på museet!

Publisert
10/4/2024

Vi har hørt det før: kunstmuseer er så kjedelige. For hvem? For oss foreldre, eller for barna? Hvis barna, tror vi det eller vet vi det? Og hvis vi tror vi vet det, så kanskje vi foreldre er medvirkende til det?

De finnes, utstillinger rettet mot barn og unge, men det er langt mellom dem. Tre eksempler på temporære utstillinger med fokus på målgruppen:

 • MUNCH, Oslo: Hjernelabyrinten, skriv og tegn på vegger, utforsk og undres, til 18. april 2022
 • Stavanger museum: Doktor Proktor, 25 dyr-du-skulle-ønske-ikke-fantes fra Jo Nesbøs univers, til 6. mars 2022
 • Haugar Kunstmuseum, Tønsberg: Forundringskiosken, en installasjon for nysgjerrighet og undring, med bl. dukken Titten Tei, til 27. februar 2022

Forundringskiosken er kun ett element, og ikke kun for barn og unge, men et eksempel på en installasjon som utfordrer kreativiteten og fantasien hos de yngre målgruppene.

KODE 4 i Bergen hadde et rendyrket museumskonsept, KunstLab, rettet mot barn og unge. Det omfattet en stor utstilling som var satt sammen kun med tanke på denne målgruppen, flere verksteder og ikke minst et laboratorium, hvor man kunne utforske kunstvitenskap gjennom lek og eksperimenter. KODE 4 er under ombygning, men KunstLab kommer tilbake i en eller annen form når ombygningen er ferdig. Hipp hurra!

De siste 5-10 årene har barn og unges forhold til kunst vært i fokus. Blant annet hos offentlige fagetater, primært Kulturtanken , som er ansvarlig for Den kulturelle skolesekken, kulturinstitusjoner, museer, diverse forskermiljøer m. fl.** Våren 2021 kom den siste store åpenbaringen på området, Stortingsmelding nr 18:** "Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge."

Over 50 skoler, barnehager, festivaler, organisasjoner og kulturskoler med yngre barn (3-11 år) og ungdom (12-19 år) bidro til stortingsmeldingen med deres synspunkter på kunst og kultur. Og det er mer enn å tegne eller male på et stykke papir, eller bygge LEGO-roboter. For barn og unge handler kunst om:

 • sosiale fellesskap
 • mestring og anerkjennelse
 • å følge med digitalt
 • å ytre seg
 • inkludering og like muligheter
 • medvirkning

Det ble laget en liste på 23 tiltak med forslag til forbedret kunst og kunstformidling til barn og unge. For spørsmålet er ikke bare hvordan barn og unges forhold til kunst er, men i høyeste grad hva kunsten gjør for barn og unge.

Det er mange kunstmuseer som er aktive med kunstklubber, omvisninger for barnefamilier, familieverksteder, og apper, som Kunstporten, som skal gjøre besøkende mer spennende. Oftere er det imidlertid mest en tegnekrok, enkel skattejakt eller halvhjertete initiativer for å engasjere barna.

Og kunsten som utstilles, - tenk om flere ville følge KODE 4 i Bergen og kuratere egne utstillinger kun beregnet på barn og unge! Til undring, nysgjerrighet, som kreative impulser, inspirasjon, og kanskje utvikling av talent. Som punktene ovenfor forteller: kunst og kultur har betydning for barn og unge på flere områder. Dessuten: barn og unge i dag er fremtidens museumsgjengere!

Barn, unge, kunst og kultur er i fokus, stortingsmeldingen er et klart signal. Formidlingen til målgruppen vil etter hvert moderniseres og profesjonaliseres langt bredere enn i dag. Noe vi foreldre også kan se fram til. Inntil det skjer, og for ikke å være medvirkende til at barna kjeder seg på kunstmuseet, kan følgende tips være relevante:

 • velg ut et fåtall antall verker, eller et rom med verker, dere kan snakke om, dropp resten (med mindre barna gjerne vil)
 • la barna kommentere fritt, de ser andre ting enn oss voksne, deres begrepsverden er en annen, nyt det og diskuter på deres premisser, ikke vær belærende
 • ikke vokt barna med "pass på ditt, og pass på datt", museet skal ikke være et forbudsminne. Forklar heller om museet, hva man gjør i et museum, og hvorfor man ikke kan gjøre "ditt, og gjøre datt"
 • et kafébesøk gjør sjelden opplevelsen dårligere ...

Hermed inspirert til museumsbesøk i helgen ... ?