1 minutter lesing

Baby-boom - ni måneder etter korona-nedstengningen

Publisert
2/5/2024

Koronakrisen og mer hjemmetid har gitt muligheter for mer hjemmehygge. Og noen har utnyttet tiden godt! Folkehelseinstituttet (FHI) offentliggjorde i slutten av oktober artikkelen Baby-boom startet ni måneder etter korona-nedstengningen, som forteller at 12 års nedgang i antall årlige fødsler ble snudd til en økning på 4,9% for landet under ett.
Økningen gjelder de første ni månedene av i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er to "topper", den første ni måneder etter nedstengningen i mars 2020, den andre etter sommeren 2020, da reisemulighetene var begrenset. Økningen skjer fra et lavt nivå. FHI skriver at "gjennomsnittlig antall barn som fødes pr 1000 kvinner i fruktbar alder (fertilitetsraten) i 2020 var den laveste i fødselsregisterets historie". 
Foreløpige tall viser at Danmark, Nederland, Ungarn og Kroatia har hatt samme utvikling, mens det var ingen endring, eller nedgang, for de fleste andre euorpeiske land. 
Interessant, nok mer i betydningen artig enn vitenskapelig, er det å bemerke at økningen var størst i nord og minst i sør. Nordland fylke toppet med en økning i fødsler i de første ni månedene i år på +13,7%, fulgt av Troms og Finnmark med +7,7%. Minst økning hadde fylkene Innlandet og Vestfold og Telemark, med hver +2,0%.
Mon tro om ikke koronarestriksjoner i kombinasjon med mørketid og tidvise kjølige sommertemperaturer har vært den utløsende faktor for "suksessraten" i den nordlige delen av vårt langstrakte land?