Stiklestad Nasjonale Kultursenter: "Spelet om Heilag Olav"

Historiefortelling, opplevelse og engasjement!

Bilde: BarnasNorge.no illustrasjonsfoto

Nærbilde av skjeftet og øverste del på et vikingsverd mot en mørk bakgrunn

Når er Stiklestad Nasjonale Kultursenter: "Spelet om Heilag Olav"?

19:00
25
07/2024
19:00
27
07/2024
19:00
28
07/2024
19:00
29
07/2024
Ingen pågående kampanjer er registrert for dette arrangementet.

«Spelet om Heilag Olav» er en dramatisering av det som skjedde på gården Sul dagene før slaget på Stiklestad i året 1030. Forestillingen tar for seg de nære og de store fortellingene: samfunnsendring, trosendring, mentalitetsendring.

Hverdagslivet på gården utfordres av storpolitikk, og det mest sårbare enkeltmennesket møter kongen. Etter at Olav har ridd inn på gårdstunet blir ikke livet det samme…

Spelet om Heilag Olav er kjernen i festivaluken Olsokdagene.

Flere arrangementer for barn i Verdal

Ingen andre arrangementer i Verdal