Trastad Samlinger

Tråstad Gård var den første sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge. Trastad Samlingers museumsavdeling forteller historien om hvordan det var å leve som psykisk utviklingshemmet i Nord-Norge i etterkrigstiden. I galleriet kan man se hvordan såkalte "ikke opplæringsdyktige" mennesker kunne utvikle seg med kunstuttrykk. I tillegg til de historiske bildene vises ny "Outsider Art" fra inn- og utland.

Trastad Samlinger var landets første museum av sitt slag da det åpnet i 1996. I museumsavdelingen har man bevart innredningen til en av de to bo- og pleieavdelingene i paviljong 7 på Trastad Gård slik den var da paviljongen åpnet i 1966Gjennom fotografier, hjelpemidler og andre gjenstander fra institusjonstiden fortelles det hvordan Tråstad Gård, fra sin åpning i 1954 til sin begynnende nedleggelse i 1991, var med på å endre vårt syn på psykisk utviklingshemmede mennesker i Norge. Man får historien om Norges første grunnskole for psykisk utviklingshemmede, og man kan se bunaden som ble båret av en av Norges første psykisk utviklingshemmede konfirmanter.

Trastad Galleri åpnet i 2000 og består av to avdelinger: "Trastad"-kunsten, en samling av kunst laget av utviklingshemmede ved Trastad Gård, og en mindre nasjonal og internasjonal samling av Rå Kunst / Outsider Art. Arbeidene spenner fra det primitive og barnslige til arbeider av høy kunstnerisk kvalitet.

Arrangementer hos Trastad Samlinger

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.