Tangen fort ved Langesund

Kystfort fra 2. verdenskrig med godt synlige rester etter kanonstillinger i skråningene, og løpegraver og ruiner som vitner om militær aktivitet. Det er enkel adkomst til området, og mange opparbeidede stier og små veier. Fine svaberg å gå rundt på, og benker og bord til rast.

Den enkleste adgangen til området er over den nyrestaurerte vindebroen, som tyskerne bygget ved hovedinngangen. Der står det også et informasjonsskilt. Derfra går det en bred grusvei ut til odden og fortet. Fra odden er det en fantastisk utsikt ut over havet.

Rett under vindebroen går det trapper ned i Hesteklova, en kløft som går på tvers av halvøya. I begge retninger øst og vest støter man på Bambles kyststi, som man kan følge rundt odden. Langesundtangen er et fredet naturreservat.

Arrangementer hos Tangen fort ved Langesund

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.