Sørsamisk museum og kultursenter

Saemien Sijte er landets eneste sørsamiske museum, og har som formål å formidle sørsamisk kultur gjennom dokumentasjon, bevaring og forskning. Museet består blant annet av en gjenstandssamling, fotosamling, lydsamling, kunstsamling og bibliotek/boksamling. Det jobbes også med å gjøre utstillingen tilgjengelig digitalt.

Museet ligger 6 mil nord for Steinkjer by, og 1,5 kilometer fra Snåsa sentrum

Arrangementer hos Sørsamisk museum og kultursenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.