Sørsamisk museum og kultursenter

Saemien Sijte er landets eneste sørsamiske museum, og har som formål å formidle sørsamisk kultur gjennom dokumentasjon, bevaring og forskning. Museet består blant annet av en gjenstandssamling, fotosamling, lydsamling, kunstsamling og bibliotek/boksamling. Det jobbes også med å gjøre utstillingen tilgjengelig digitalt.

Høsten 2022 åpnet en ny utstilling som forteller sørsamenes historie fra isen smeltet og fram til i dag. Utstillingen viser gjenstander fra museets opprinnelige samling, gjenstander som er tilbakeført gjennom prosjektet "Bååstede", og gaver fra senere tid. Foruten gjenstander og dokumentasjon bruker utstillingen digitale virkemidler i formidlingen. Alle tekster og lydfiler finnes på tre språk: sørsamisk, norsk og engelsk. Man kan også lytte til sørsamisk "vuelie", joik.

Museet ligger 6 mil nord for Steinkjer by, og 1,5 kilometer fra Snåsa sentrum.

Se kommende arrangementer for Sørsamisk museum og kultursenter: https://saemiensijte.no/aktiviteter/

Arrangementer hos Sørsamisk museum og kultursenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.