Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter

Saemien Sijte - sørsamisk Museum og Kultursenter, er landets eneste sørsamiske museum, og har som formål å formidle sørsamisk kultur gjennom dokumentasjon, bevaring og forskning. Hovedutstillingen forteller om hvordan den sørsamiske kulturen oppsto fra tidenes morgen og frem til i dag.

Innkjørselen til Saemien Sijte, en gruslagt gang- og kjørevei som slutter på en gårdsplass foran inngangen til museet, et moderne lavt trebygg med skrått tak og vegger og stor innbygde vinduer

Orland, CC-BY-SA 4.0

Uteområdet utenfor inngangen på museet Saemien Sijte, kombinasjon av grus og jord og med inngangspartiet til museet i bakgrunnen

Anna Lisa Jama / Saemien Sijte, CC-BY-SA 4.0

Innkjørselen til Saemien Sijte, en gruslagt gang- og kjørevei som slutter på en gårdsplass foran inngangen til museet, et moderne lavt trebygg med skrått tak og vegger og stor innbygde vinduer

Orland, CC-BY-SA 4.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Saemien Sijte er landets eneste sørsamiske museum, og har som formål å formidle sørsamisk kultur gjennom dokumentasjon, bevaring og forskning. Den sørsamiske klesdrakten, Gapta, og det sørsamiske språket, skiller seg fra den øvrige samekulturen, men har allikevel mange fellestrekk. Sørsamisk er ett av tre samiske språk i Norge, og utrydningstruet i følge UNESCO.

Se hva som skjer på Sørsamisk museum og kultursenter.

Hovedutstillingen forteller om hvordan den sørsamiske kulturen oppsto fra tidenes morgen og frem til i dag. Skapelsesmytologien står sterkt i samisk kultur, og den sørsamiske versjonen er noe av det som kan oppleves i museet. Foruten gjenstander og dokumentasjon bruker utstillingen digitale virkemidler i formidlingen. Alle tekster og lydfiler finnes på tre språk: sørsamisk, norsk og engelsk. Man kan også lytte til sørsamisk "vuelie", joik.

Gjenstandene stammer dels fra museets opprinnelige samling, dels fra gjenstander som er tilbakeført fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum gjennom prosjektet "Bååstede", og gaver fra senere tid. Foruten gjenstandssamlingen har museet en fotosamling, lydsamling, kunstsamling og bibliotek/boksamling. Ute står et autentisk stabbur, røykhus og bur.

Museet ligger 6 mil nord for Steinkjer by, og 1,5 kilometer fra Snåsa sentrum. Snåsa kommune valgte i 2008 å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Norsk og sørsamisk er derfor likestilt som og all informasjon fra kommunen skal finnes på begge språk.

Barn under 16 år gratis
Voksen kr 100

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Tirsdag, onsdag og fredag: 11:00-15:00

Torsdag 12:00-18:00

Sommeråpent 25/6 - 11/8:

Alle dager 11:00-17:00

Stengt 23/12 - 29/1 2024

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.