Sørlistøa fløtermuseum

Museet er innrettet i et av de to store båthusene som var en del av fløtingsaktiviteten på Osensjøen. I utstillingen kan man se bilder og gjenstander fra fløtningen i sjøen og elvene omkring. Tømmerfløtere var det mange av på Østlandet, det var de som sendte tømmeret ned elvene, sorterte og samlet det på sjøene så det kunne slepes til neste elveløp eller destinasjon. Det var et farlig yrke som brukte mange redskaper de færreste kjenner til i dag, og det var hårdt kroppsarbeid. Ta med barna og opplev fløtehistorien. Museumsbutikk og kafé.

Fløtingen på Osensjøen foregikk fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til 1984. Utstillingen forteller også litt om fiske i sjøen og tømmerdrift i skogen i gamle dager. Det er også mange treutskjæringer med temaer fra fløter- og skogsarbeiderlivet, laget av kunstneren Ragnar Nysæther.

En gammel slepebåt, MS Trysilknut, ligger om sommeren fortøyd utenfor museet sammen med flere varpebåter. Hver lørdag og/eller søndag i sommersesongen kan man være med slepebåten på en times tur på sjøen.

Arrangementer hos Sørlistøa fløtermuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.