Museet i Senter for nordlige folk

Museet i Senter for nordlige folk viser kulturhistoriske gjenstander som er tilbakeført til museet fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum (Bååstede-prosjektet). Det er også temporære utstillinger, og "Sjit helvedes kåken" huset.

Gammelt fotografi av en samisk familie som poserer foran en gamme

Illustrasjonsbilde

Gammelt fotografi av en samisk familie som poserer foran en gamme

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet ligger i Samuelsberg i Nord-Troms, og er en del av Senter for nordlige folk, et samisk kulturhus og urfolkssenter som formidler kunnskap om nordlige urfolk. Hovedutstillingen, "Så når ikke øyet lenger", viser kulturhistoriske gjenstander som er tilbakeført til museet fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum (Bååstede-prosjektet). I alt 24 gjenstander som tilhører den samiske kulturarven.

Selv om det er mange ubesvarte spørsmål omkring gjenstandene forteller de om tradisjonelle former, symbolikk og ornamentikk som fortsatt går igjen i den samiske kulturen. Gjenstandene formidler og viderefører stille visdom og tradisjonelle kunnskaper som finnes i språket, duodjien, levekår og åndelighet.

Utstillingen synliggjør sporene til tidligere samiske bosettinger i Nord-Troms regionen, og skaper forståelse for at alt som vises også er til stede i nåtiden.

Under museet hører også Sjåbakkenhuset, bedre kjent som "Sjit helvedes kåken". Kallenavnet fikk det etter et brev som ble skrevet til kommunen av personen som ble presentert for huset da han kom tilbake etter 2. verdenskrig. Les brevet! "Kåken" er åpen for besøk enkelte dager i løpet sommeren. Annet besøk kan avtales med museet (kr 100 pr person).

Tiitelen "Så når ikke øyet lenger" er hentet fra den samiske forfatteren Anders Larsens samiske roman "Bæivve-Alggo" (Daggry) fra 1912. Den inneholder skildringer fra sjøsamenes liv, og viser konsekvensene av fornorsknings-politikken for det samiske språket og samenes selvbilde. Romanen var en protest mot måten samene ble behandlet, og sett ned, på av det offentlige Norge.

Senter for nordlige folk rommer, foruten museet, språksenter, bibliotek og utstillingslokaler. Den årlige Riddu Riddu festivalen har base i, og avholdes på arealene utenfor, senteret.

Barn til og med ungdomsskolen gratis
Voksne kr 30

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Mandag til fredag: 10:00-15:00

Butikken i senteret er åpen i samme tidsrom

Omvisning utenfor åpningstiden kan avtales

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Museet i Senter for nordlige folk

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Kåfjord

Det er ikke flere aktiviteter i Kåfjord