Porsanger museum

Museet ligger i Porsanger, et flerkulturelt område historisk sett, og viser derfor eksempler på samisk, kvensk og norsk kulturhistorie, samt beretninger fra 2. verdenskrig. Det utstilles fra egen samling, eller fra hovedmuseet RiddoDuottarMuseat sin samling. Utstillinger, filmer og prosjektarbeid vises periodisk i utstillingssalen (75 m2).

En særegen opplevelse er Lasarettmoen som ligger på vestsiden av Lakselva, ca 2 kilometer ovenfor Skoganvarre ved E6, i retning Karasjok. Området viser restene av et stort tysk feltsykehus fra 2. verdenskrig. Området ligger nesten urørt etter tyskernes nedbrenning, og tilbaketog, høsten 1944. Rester av brakkeruiner, biler, ovner, senger og annet utstyr er fremdeles godt synlige. Det går et par stier gjennom området, som starter ved parkeringsplassen ved E6, hvor det også er et informasjonskilt.

Arrangementer hos Porsanger museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.