Porsanger museum

Porsanger museum tar vare på samisk, kvensk og norsk kulturhistorie. Samlingen består av 500 registrerte gjenstander og ca 1200 bilder, som også innbefatter regionens historie under 2. verdenskrig. Porsangers historie er spesiell på grunn av et mangfold av språk og kulturer.

Samisk,  kvensk og norsk kulturhistorie

Porsanger museum / RDM

Samisk,  kvensk og norsk kulturhistorie

Porsanger museum / RDM

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet ligger i Porsanger, et flerkulturelt område historisk sett, og viser derfor eksempler på samisk, kvensk og norsk kulturhistorie, samt beretninger fra 2. verdenskrig. Det utstilles fra egen samling, eller fra hovedmuseet RiddoDuottarMuseat sin samling. Utstillinger, filmer og prosjektarbeid vises periodisk i utstillingssalen (75 m2).

En særegen opplevelse er Lasarettmoen som ligger på vestsiden av Lakselva, ca 2 kilometer ovenfor Skoganvarre ved E6, i retning Karasjok. Området viser restene av et stort tysk feltsykehus fra 2. verdenskrig. Området ligger nesten urørt etter tyskernes nedbrenning, og tilbaketog, høsten 1944. Rester av brakkeruiner, biler, ovner, senger og annet utstyr er fremdeles godt synlige. Det går et par stier gjennom området, som starter ved parkeringsplassen ved E6, hvor det også er et informasjonskilt.

Barn under 15 år gratis, voksen kr 60

Gratis for lokalbefolkningen i Porsanger

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Se museets hjemme- og facebookside for åpningstider

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Porsanger museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.