Polmak Museumstun (Tana Museum / Deanu Musea)

Polmak Museumstun (Tana Museum / Deanu Musea) har som fremste oppgave å formidle Tanadalens kultur. Særlig den elvesamiske kulturen, som har laksefisket som et grunnleggende element, og som var sterkt knyttet til jordbruk. Gjenstander av samisk, finsk, russisk og norsk opprinnelse vitner om dalen som møteplass for ulike etniske grupper.

 Stor sandbanke midt i Tanaelva, som snor seg i et flatt, grønnkledt landskap

Illustrasjonsfoto

 Stor sandbanke midt i Tanaelva, som snor seg i et flatt, grønnkledt landskap

Illustrasjonsfoto

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet har som fremste oppgave å formidle Tanadalens kultur. Særlig den elvesamiske kulturen, som har laksefisket som et grunnleggende element, og som var sterkt knyttet til jordbruk. Gjenstander av samisk, finsk, russisk og norsk opprinnelse vitner om dalen som møteplass for ulike etniske grupper. Sjeldne bygninger og elvebåter.

Temaet for hoved-utstillingen er laksefisket i Tanaelva, Norges største lakseelv. Utstillingen viser alle de tradisjonelle redskapstypene og fiskemåtene som har vært brukt gjennom tidene. Museumstunet består av hovedbygningen med utstilling, flere mindre kulturhistoriske bygg, samt et kaldmagasin. Husene unngikk nedbrenning under 2.verdenskrig og er derfor ganske enestående. I bygningene er det samlet mange gjenstander som eksempler på norsk, samisk, russisk og finsk kultur i området. I båthallen er det utstilt en samling elvebåter og to basker. En av elvebåtene ble brukt som ferge for elever som skulle til sameskolen på andre siden av Tanaelven helt frem til midten av 1990-tallet.

På østsiden av Tanaelva ligger Norges største fangstanlegg for villrein, Gollevarre. I alt teller området over 500 fangstgroper, i tillegg til tufter og kjøttgjemmer. Anlegget var muligvis i bruk frem til 1600-1700-tallet. Området er lett tilgjengelig for publikum.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

19/6 - 6/8: mandag til lørdag kl 09.30-16.30, søndag kl 12.00-16.30

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Polmak Museumstun (Tana Museum / Deanu Musea)

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.