Polmak Museumstun (Tana Museum / Deanu musea)

Museet har som fremste oppgave å formidle Tanadalens kultur. Særlig den elvesamiske kulturen, som har laksefisket som et grunnleggende element, og som var sterkt knyttet til jordbruk. Gjenstander av samisk, finsk, russisk og norsk opprinnelse vitner om dalen som møteplass for ulike etniske grupper. Sjeldne bygninger og elvebåter
Temaet for hoved-utstillingen er laksefiske i Tanaelva, Norges største lakseelv. Utstillingen viser alle de tradisjonelle redskapstyper og fiskemåter som har vært brukt gjennom tidene. Museumstunet består av hovedbygningen med utstilling, flere mindre kulturhistoriske bygg, samt et kaldmagasin. Husene unngikk nedbrenning under krigen og er derfor ganske enestående. I bygningene er det samlet mange gjenstander som eksempler på norsk, samisk, russisk og finsk kultur i området. I båthallen er det utstilt en samling elvebåter og to basker. En av elvebåtene ble brukt som ferge for elever som skulle til sameskolen på andre siden av Tanaelven helt frem til midten av 1990-tallet
På østsiden av Tanaelva ligger Norges største fangstanlegg for villrein, Gollevarre. I alt teller området over 500 fangstgroper, i tillegg til tufter og kjøttgjemmer. Anlegget var muligvis i bruk frem til 1600-1700-tallet. Området er lett tilgjengelig for publikum

Arrangementer hos Polmak Museumstun (Tana Museum / Deanu musea)

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.