Norsk Utvandrermuseum

Over en million menn og kvinner utvandret fra Norge etter 1825. Museets "twist" er å vise allsidigheten i norsk utvandring, for ikke alle nordmenn, som myten vil ha det til, endte opp i Midtvesten, eller i USA. Museet har en aktivitetsløype for hele familien, som går gjennom friluftsmuseet og som setter deltakerne overfor noen av dilemmaene som utvandrerne også måtte ta stilling til

For mange var drivkraften i utvandringen til Amerika arbeid, og ikke ønsket om et nytt fedreland. Det var derfor mange som kom tilbake, av ulike grunner, kanskje så mange som en fjerdedel. 
Sommeren 2021 vises utstillingen "Opphavstegn". Hvilken gjenstand synes du best beskriver deg og ditt opphav? Etterkommere etter norske emigranter til USA, og etterkommere av innvandrere til Norge, viser hva de synes er karakteristisk for det landet deres forfedre flyttet fra 

Arrangementer hos Norsk Utvandrermuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.