Nesna museum

Nesna museum har utstillinger i et gammelt handelshus, Zahlhuset. Se hvordan en krambod har utviklet seg fra gammel til ny tid, og se utstillinger med gjenstander fra hushold, fiskeri, jordbruk, og fra binæringer som husflid og håndverk. En egen utstilling i museet er viet Nesnalobben, filtskoen som ble produsert på Nesna fra 1955 og 50 år frem.

Museum skrevet med store hvite bokstaver på en grå betongvegg

Illustrasjonsbilde

Museum skrevet med store hvite bokstaver på en grå betongvegg

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet holder til i to historiske bygg: det gamle handelshuset til kjøpmann Zahl, Zahlhuset, og Klokkergården fra 1823. I Zahlhuset, et bygg med en rik historie helt frem til slutten av 1900-tallet, kan man se hvordan en krambod har utviklet seg fra gammel til ny tid, og se utstillinger med gjenstander fra hushold, fiskeri, jordbruk, og fra binæringer som husflid og håndverk. Nesna er kjent for Nesnalobben, filtskoen som ble produsert på Nesna fra 1955, og 50 år framover. En egen utstilling i museet er viet til skoens historie.

Museet har flere familievennlige arrangementer i løpet av året, med aktiviteter relatert til skiftende utstillinger. Arrangementene foregår i Zahlhuset. Se arrangementer for Nesna museum og andre av Helgeland Museums avdelinger.

Klokkergården ble bygd i 1823 og var en av landets første fastskoler, 37 år før allmueskoleloven krevde fast skolehus. Iniativtaker var sognepresten, og skolen ble oppført på prestegårdens grunn. Loftet fungerte som internat for skolebarn med lang skolevei. I 1886 var skolen blitt for liten, selv etter en tidligere utvidelse, og ny skole ble bygd. Bygningen fortsatte å bli brukt som leilighet for klokkeren. Under okkupasjonen ble bygningen beslaglagt av tyskerne, og brukt som lasarett. Klokkergården fremstår tro mot fortiden utvendig, mens det gjenstår mye restaurering innvendig.

Ikke opplyst

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Onsdag og fredag kl 11.00-15.00. Også åpent ved arrangementer

Sommeråpent 17/6 - 5/8: mandag til lørdag kl 11.00-16.00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Nesna museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Nesna

Det er ikke flere aktiviteter i Nesna