Nesna museum

Museet har flere familievennlige arrangementer i løpet av året, med aktiviteter relatert til skiftende utstillinger. Arrangementene foregår i det gamle handelshuset til kjøpmann Zahl. Faste utstillinger i Zahlhuset er utviklingen av en krambod fra gammel til ny tid, historie om fiskeri, jordbruk, binæringer, husgeråd, husflid, håndverk og en spissbåt fra naboøya Hugla. Til museet hører også den gamle skolebygningen, Klokkergården

Klokkergården ble bygd i 1823 og var en av landets første fastskoler, 37 år før allmuseksoleloven krevde fast skolehus. Iniativtaker var sognepresten og skolen ble oppført på prestegårdens grunn. Loftet fungerte som internat for skolebarn med lang skolevei. I 1886 var skolen blitt for liten, selv etter en tidligere utvidelse, og ny skole ble bygd. Bygningen fortsatte å bli brukt som leilighet for klokkeren. Under okkupasjonen ble bygningen beslaglagt av tyskerne, og brukt som lasarett. Klokkergården fremstår tro mot fortiden utvendig, mens det gjenstår mye restaurering innvendig

Arrangementer hos Nesna museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.