Nesna museum

Museet holder til i to historiske bygg: det gamle handelshuset til kjøpmann Zahl, Zahlhuset, og Klokkergården fra 1823. I Zahlhuset, et bygg med en rik historie helt frem til slutten av 1900-tallet, kan man se hvordan en krambod har utviklet seg fra gammel til ny tid, og se utstillinger med gjenstander fra hushold, fiskeri, jordbruk, og fra binæringer som husflid og håndverk. Nesna er kjent for Nesnalobben, filtskoen som ble produsert på Nesna fra 1955, og 50 år framover. En egen utstilling i museet er viet til skoens historie.

Museet har flere familievennlige arrangementer i løpet av året, med aktiviteter relatert til skiftende utstillinger. Arrangementene foregår i Zahlhuset. Se arrangementer for Nesna museum og andre av Helgeland Museums avdelinger.

Klokkergården ble bygd i 1823 og var en av landets første fastskoler, 37 år før allmueskoleloven krevde fast skolehus. Iniativtaker var sognepresten, og skolen ble oppført på prestegårdens grunn. Loftet fungerte som internat for skolebarn med lang skolevei. I 1886 var skolen blitt for liten, selv etter en tidligere utvidelse, og ny skole ble bygd. Bygningen fortsatte å bli brukt som leilighet for klokkeren. Under okkupasjonen ble bygningen beslaglagt av tyskerne, og brukt som lasarett. Klokkergården fremstår tro mot fortiden utvendig, mens det gjenstår mye restaurering innvendig.

Arrangementer hos Nesna museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.