Museet Kystens Arv

Museet Kystens Arv er et kystkulturmuseum med fokus på kunnskap knyttet til bygging og bruk av den klinkbygde båten. Museet har eget båtbyggeri, historisk rosehage og en båthall med en av landets største samlinger med klinkbygde råseglbåter. Flere aktiviteter for barna.

Færingbåt på blikkstille hav med fjell og himmel i bakgrunnen

Illustrasjonsfoto

Færingbåt på blikkstille hav med fjell og himmel i bakgrunnen

Illustrasjonsfoto

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Museet i Ålesund fokuserer på kunnskap knyttet til bygging og bruk av den klinkbygde båten. Museet har en båthall med en av Norges største samlinger av klinkbygde råseglbåter, samt en historisk rosehage og et eget båtbyggeri. Det finnes også flere faste utstillinger på museet, som omtaler seg som "et museum for hele familien".

Se arrangementer på Museet Kystens Arv.

En av utstillingene på museet er "Lofotdrifta frå Trøndelag", som er bygd rundt en lofotbåt fra 1929. Det er samme båttype som er kjent fra boka "Den siste viking". Denne utstillingen gir innsikt i det harde livet som fiskerne led langs kysten for 100 år siden. En annen fast utstilling er Båthallen, som viser klinkbygde tradisjonsbåter fra Midt-Norge. Utvalget er kjennetegnet ved variasjoner i skrogformen, forskjeller i forhold til båttypene nord og sør for fylket, og enkelte tilpassede modeller.

Museet har også en midlertidig utstilling for barn og unge, kalt "Håp for havet", som tar opp temaet marin forsøpling på en spennende måte. Barn - og voksne - kan løse ulike oppdrag og komme med innspill til hvordan vi kan løse problemene forsøplingen medfører. I tilknytning til utstillingen er det en rebusløype for barn 4-12 år.

I Barnas Håndverkshus er det forskjellig verktøy og materialer, og barna kan utfolde seg fritt, for eksempel lage en lekebåt. Det er også tau til å takle, spleise og knytte ulike knuter. Inngang og bruk av materialer er inkludert i inngangsbilletten til museet. Verkstedet er selvbetjent, og museet anbefaler at barna bruker det i følge med en voksen. Ute er det sandkasse, lekebåt og et båtbasseng til å sjøsette lekebåter om sommeren.

En annen sommeraktivitet er roing på Prestelva i en av museets egenbygde robåter. Roingen er selvbetjent, og foreldre har ansvar for barnas sikkerhet. Det er påbudt å bruke flytevest, som kan lånes på museet. Sikkerhetsregler er oppslått på kaia. Ved sterk vind eller strøm blir roingen stengt. Lån av robåt er inkludert i inngangsbilletten til museet. 

Tre kilometer fra museet finner man også helleristninger fra steinalderen; fem store elgfigurer risset inn i i fjellveggen. På stedet er det plakater med informasjon og QR-koder som kan skannes for informasjon på mobilen eller nettbrettet.

Barn (0-15 år) gratis i følge med betalende voksen, voksen kr 110. Andre priser gjelder i sommerperioden

Salg av årskort

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Tirsdag til søndag: kl 11.00-15.00

Sommeråpent 24/6 - 16/8: tirsdag til søndag kl 11.00-16.00

Stengt mandager, 1/1 - 3/2, Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag, 17/5, Kristi Himmelfartsdag, 23/12 - 31/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Museet Kystens Arv

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Indre Fosen

Det er ikke flere aktiviteter i Indre Fosen