Museet Kystens Arv

Museet er et kystkulturmuseum med fokus på kunnskap knyttet til bygging og bruk av den klinkbygde båten. Museet har eget båtbyggeri, historisk rosehage og en båthall med en av landets største samlinger med klinkbygde råseglbåter. Flere faste utstillinger.

Utstillingen "Lofotdrifta frå Trøndelag" er bygd rundt en lofotbåt fra 1929. Det er samme type som er kjent fra boken "Den siste viking", som omhandler Lofotfisket for 100 år siden. Den lange reisen til og fra fisket, slitet, risikoen, fortjenesten, utstyret mm. Den andre faste utstillingen er Båthallen, som viser klinkbygde tradisjonsbåter fra Midt-Norge. Utvalget er kjennetegnet ved variasjoner i skrogformen, forskjeller i forhold til båttypene nord og sør for fylket, og enkelte tilpassede modeller. "Båt og bærekraft - Midtnorsk kystkultur gjennom 150 år" er en reise gjennom kystkulturen i Trøndelag. Få innblikk i levesettet langs kysten og menneskene som bodde der. Det var et bærekraftig liv, et slikt vi etterlyser i dag: gjenbruk og avmålt ressursuttak.

"Håp for havet" er en midlertidig utstilling tilpasset barn og unge. Den tar opp temaet marin forsøpling på en spennende, vakker og tankevekkende måte. I tilknytning til utstillingen er det laget en rebusløype som passer for barn 4-12 år.

En sommeraktivitet for hele familien er å låne en av museets egenbygde robåter og ta en tur på Prestelva. Roingen på Prestelva er selvbetjent, og foreldre har ansvar for barnas sikkerhet. Det er påbudt å bruke flytevest, som kan lånes på museet. Sikkerhetsregler er oppslått på kaia. Ved sterk vind eller strøm blir roingen stengt. Lån av robåt er inkludert i inngangsbilletten til museet.

I Barnas Håndverkshus er det forskjellig verktøy og materialer, og barna kan utfolde seg fritt, for eksempel lage en lekebåt. Det er også tau til å takle, spleise og knytte ulike knuter. Inngang og bruk av materialer er inkludert i inngangsbilletten til museet. Verkstedet er selvbetjent, og museet anbefaler at barna bruker det i følge med en voksen. Ute er det sandkasse, lekebåt og et båtbasseng.

Tre kilometer unna museet kan man se helleristninger fra steinalderen; fem store elgfigurer som er risset inn i fjellveggen. På stedet er det plakater med informasjon og QR-koder som kan skannes for mer informasjon.

Arrangementer hos Museet Kystens Arv

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.