Maursund gård

Maursund gård, det vakre toetasjes våningshuset ved sjøen, er den eneste originale bygningen som er igjen av opprinnelig 26 bygninger på dette velstående handelsstedet i 1850-årene. I tillegg er det et rekonstruert stornaust med flere båter, og et nyere sanitærbygg.

 Museer

Illustrasjonsbilde

 Museer

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

26 bygninger utgjorde dette velstående handelsstedet i 1850-årene. I dag er det vakre toetasjes våningshuset ved sjøen den eneste originale bygningen som er igjen. I tillegg til et rekonstruert stornaust med flere båter, og et nyere sanitærbygg, utgjør disse tre bygningene dagens museumsområde på Maursund gård. En ny utstilling i våningshuset forteller historien om gården, handelshistorie og menneskene som bodde der. Fine uteområder langs sjøen og opp mot fjellet.

Den nordligste stuen i våningshuset er innredet som en stue midt på 1800-tallet, og har beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Kjøkkenet ble restaurert i 1990-årene og brakt tilbake til sitt originale utseende, med en stor steingrue. Huset er hvimalt på sjøsiden og på sidene, og rødt på baksiden. Hvit farge var dyrere enn rød, og det var viktig å signalisere velstand til de sjøfarende..... 

Handelsstedet Maursund hadde sin storhetstid i slutten av 1700-tallet og gjennom 1800-tallet. Mange av bygningene var revet ved inngangen til 1900-tallet, og resten ble flammenes rov da tyskerne trakk seg tilbake fra Finnmark i 1944. Det gjaldt også alle andre bygninger på øya Kågen, som var handelsstedets hjemsted. Våningshuset ble spart, for det var blitt fredet i 1942! Stornaustet, med plass til en fembøring, gikk tapt under krigen, men ble i 1990-årene rekonstruert på samme sted som det gamle stod, med torvtak og tre porter mot sjøen. I naustet ligger det flere båter som museet benytter i formidling av kystkultur, mens det på naustloftet er en utstilling som ved hjelp av bilder, tekst og gjenstander gir et innblikk i kystens fiskerihistorie.

Maursund lå sentralt rett ut mot kystleia sør-nord. Familien Giæver bygget opp Maursund som handelssted i perioden fra sin ankomst i ca 1750. Økonomien var basert på en kombinasjon av gårdsdrift, fiske og utstrakt handel og jektefart. I annen halvdel av 1800-tallet overtok dampskipene og handelstedets storhetstid var over. I 1870 solgte den siste Giæver stedet til en ny familie, mens enda en familie drev handelsvirksomhet helt frem til 1960-årene. I 1993 overdro de bygningene til Nord-Troms Museum. Eiendommen som hører til museet er betraktelig, den strekker seg over det meste av Kågøyas østside, og omfatter lange lier med frodig bjørkeskog, og fjell på over 1000 meters høyde. Et besøk på museet kan kombineres med fine naturopplevelser i området.

Ingen prisinformasjon på aktivitetens hjemmeside

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

4/7 - 4/8: tirsdag og onsdag kl 10.00-15.30

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Maursund gård

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.