Lyngsfjord adventure

Familievennlige aktiviteter er sledeturer med reinsdyr og hunder, og jakt på Nordlyset. Sledeturene med reinsdyr er i rolig tempo og passer for alle i familien, minimumsalderen er 2 år. Hundesledeturene er fysisk noe mer krevende og har en minimumsalder på 7 år. Nordlysturen har minimumsalder på 4 år.

Reinsdyrene trekker en slede med to personer. I løpet av turen får deltakerne prøve seg på lassokast, og hører om samisk kultur og historie. Sledehund-turen er på 10-12 km i vilt terreng, med to på hver slede, som kan skiftes til å kjøre, forutsatt at man er gammel nok. Etter alle turene serveres et varmt måltid i lavvoen.

Alle turene tar utgangspunkt i Camp Tamok, basen til Lyngsfjord Adventure sydøst for Tromsø. Oppholdet på campen varer ca 4,5 timer, hvorav 1,5 timer er selve sledeturen. Transporten fra og til Tromsø kommer i tillegg, ca 1 time og 15 minutter hver vei. Nordlysturen oppholder seg hele tiden på campen.

Det tilbys også sledeturer om kvelden, og snøscooterturer for voksne. Tilbud om overnatting i lavvo, hytte eller ishotell.

Arrangementer hos Lyngsfjord adventure

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.