Lierne Nasjonalparksenter

Besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella. Utstillingen "Å leve av naturen - å leve med rovdyr" forteller om naturen og rovdyrene, og hva begge har betydd for befolkningen i regionen. I utstillingen blir man presentert for jerv, gaupe, ulv og bjørn, og en film om fjellreven.

Utenfor senteret kan man i barmarksesongen besøke Lierne Geologipark, som har bålplass, rasteplass, "bjørnehi" og informasjonstavler. Geologidelen er en stor steinsirkel som består av noen store steiner, som er bergartene, og noen mindre steiner, som viser mineralene som bergarten er bygget opp av.

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag og inn til svenskegrensen. Lierne nasjonalpark ligger litt lengre øst. Det er mange kulturminner i området, særlig samiske kulturminner. Som boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

Nasjonalparksenteret skal, i likhet med alle landets nasjonalparksentre, inspirere til et miljøvennlig friluftsliv, og bidra til sikker og trygg ferdsel i naturen. Senteret er et tilbygg til kommunehuset i Lierne.

Arrangementer hos Lierne Nasjonalparksenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.