Kystmuseet Rørvik - Norveg

Norveg, Kystmuseets mest profilerte bygg, er lett gjenkjennelig på havna i Rørvik, formet som et skip med tre seil. Bygget tommer utstillingen «Fra steinalder til høyteknologisk samfunn», en fortelling om kyst- og fiskerinasjonen Norge gjennom 10000 år, en båtsimulator, et galleri, en museumsbutikk og en restaurant/kafé. Barnekrok i kafeen.

Museet har også et visningssenter for havbruk, med en landbasert del, som er integrert i utstillingen i Norveg, og visningsturer til SalmoNors visningssenter for laks ved Bondøya om sommeren. Fra visningsanlegget går turen videre til det gamle fiskeværet Sør-Gjæslingen, som drives av Kystmuseet. Det er mange overnattingsmuligheter i bygningene på fiskeværet, enten det er i en historisk rorbu eller i væreierens bolig. Online booking på Kystmuseets hjemmeside fra starten av året.

Museet har også gjenskapt et gammelt bryggemiljø i Rørvik, ved Norveg, hvor tre av bryggene skal fylles opp med båter som dokumenterer kystens trebåttradisjon.

I juli er det fortellerteater hver dag i og ved Berggården gamle handelssted, som står sentralt i historien om Rørvik. Det var familien Berg som la grunnlaget for Rørviks rolle som handels- og kommunikasjonssenter på Namdalskysten. Den staselige bygningen fra 1870-årene var synlig for alle som kom sjøveien. Bygget rommer i dag flere samlinger, blant annet en fra opphavsmannen til kystmuseet, Paul Woxeng. Det er flere museumshus i tilknytning til gården, blant annet en butikk som er nærmest urørt siden 1060-tallet. I hagen er det en fast utstilt båtsamling. Det er også en fotografiapparat-utstilling med over 400 apparater.

Arrangementer hos Kystmuseet Rørvik - Norveg

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.